สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 21.01.2023

ดีมากค่ะ จะไปทบทวน

The Sun
The Sun
Written by: 21.01.2023

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 21.01.2023

นางนิภาพรรณ
นางนิภาพรรณ
Written by: 21.01.2023

นางสาวนุชนาฎ
นางสาวนุชนาฎ
Written by: 21.01.2023

นายสุรเดช
นายสุรเดช
Written by: 21.01.2023

นางสาวพัชรี
นางสาวพัชรี
Written by: 21.01.2023

สื่อมากมาย สนุกมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

Kru Boom
Kru Boom
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากท่านวิทยากรค่ะ จากที่เป็นสมาชิกทวิงเกอร์อยู่แล้วแต่ไม่เคยได้เข้าไปศึกษาแอปเลย ได้มาอบรมครั้งนี้ทำให้ได้กุญแจมาเปิดโลกกว้างค่ะ

Jenny
Jenny
Written by: 21.01.2023

นำไปใช้สร้างสื่อได้

นางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ
Written by: 21.01.2023

ดีมากๆคะ จะนำสื่อไปพัฒนานักเรียน. ขอบคุณครูมายด์ วิทยากร และ ทีมงาน STARFISH LABZ ทุกๆท่าน มากๆค่ะ

ศิริเพ็ญ
ศิริเพ็ญ
Written by: 21.01.2023

-

นารีรัตน์
นารีรัตน์
Written by: 21.01.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 21.01.2023

นำไปสร้างสื่อการสอน และดาวน์โหลดเกมหรือกิจกรรที่มีอยู่ในtwinklค่ะ

นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
Written by: 21.01.2023

ได้ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างบอร์ดเกมเพื่อนำไปใช้ในการทำสื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

ธงชัย
ธงชัย
Written by: 21.01.2023

กรสร้างสื่อที่น่าสนุก และได้ความรู้

JaZ
JaZ
Written by: 21.01.2023

เพิ่นพูนความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้

บุญพิทักษ์
บุญพิทักษ์
Written by: 21.01.2023

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 21.01.2023

ได้เรียนรู้ในการจัดทำสื่อใหม่ๆและหลากหลายขึ้นขอบคุณคะ

สุรีมาศ
สุรีมาศ
Written by: 21.01.2023

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 21.01.2023