สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 21.01.2023

นางธัญทิวา
นางธัญทิวา
Written by: 21.01.2023

นางสาวธีริศรา
นางสาวธีริศรา
Written by: 21.01.2023

อรรถพร
อรรถพร
Written by: 21.01.2023

วารุณี
วารุณี
Written by: 21.01.2023

ภัทรพร
ภัทรพร
Written by: 21.01.2023

การาร้างบอร์ดเกม

นางสาวอัจฉรีย์
นางสาวอัจฉรีย์
Written by: 21.01.2023

Sjay
Sjay
Written by: 21.01.2023

ได้ทางเลือกใหม่ในการสร้างสื่อ สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

Wipakorn
Wipakorn
Written by: 21.01.2023

การทำสื่อให้นักเรียน

นางสาวฟาตีฮะห์
นางสาวฟาตีฮะห์
Written by: 21.01.2023

ได้รับไอเดียหลายๆอย่างจาก การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

TrickyJoyZ
TrickyJoyZ
Written by: 21.01.2023

นางสาวเมธีรา
นางสาวเมธีรา
Written by: 21.01.2023

ได้เรียนรู้การสร้างสื่อใหม่ ๆ

มนัชญา
มนัชญา
Written by: 21.01.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 21.01.2023

พรสุดา
พรสุดา
Written by: 21.01.2023

ณัชพล
ณัชพล
Written by: 21.01.2023

Nithiphong
Nithiphong
Written by: 21.01.2023

นางสาวบุศรินทร์
นางสาวบุศรินทร์
Written by: 21.01.2023

นำมาใช้ในการสร้างสื่อการสอน

Jariya
Jariya
Written by: 21.01.2023

ปิยนันท์
ปิยนันท์
Written by: 21.01.2023