เป็นครูควรรู้เรื่องยา

เป็นครูควรรู้เรื่องยา

ผ่านไปแล้ว
September 17th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการ์ณปัจจุบันเรื่องสาระน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนค่ะ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

JaZ
JaZ
Written by: 17.09.2022

ความรู้เรื่องยา ช้อนชา ช้อนโต๊ะ

กฤษณี
กฤษณี
Written by: 17.09.2022

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 17.09.2022

นางนัยนา
นางนัยนา
Written by: 17.09.2022

ได้ความรู้เรื่องยามากขึ้นค่ะ

นางสาววิไล
นางสาววิไล
Written by: 17.09.2022

นางละเมียด
นางละเมียด
Written by: 17.09.2022

รวมพร
รวมพร
Written by: 17.09.2022

มาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว และให้คำแนะนำนักศึกษา

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 17.09.2022

KruVenus
KruVenus
Written by: 17.09.2022

นางหทัยกาญจน์
นางหทัยกาญจน์
Written by: 17.09.2022

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้ที่เป็นปรัโยชน์นำมาใช้ในการสอนค่ะ

นางสาวบุญสม
นางสาวบุญสม
Written by: 17.09.2022

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 17.09.2022

มีความรู้เรื่องยา วิธีการใช้มากขึ้น

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 17.09.2022

ขอบคุณสำหรับความรู้

สุรีมาศ
สุรีมาศ
Written by: 17.09.2022

นางสาวสุปราณี
นางสาวสุปราณี
Written by: 17.09.2022

มีความรู้เพิ้มขึ้น

Kulina
Kulina
Written by: 17.09.2022

นาดตยา
นาดตยา
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้ในเรื่องการรับประทานยา ในช่วงวัย ควรรับประทานขนาดไหน และ วิธีการเก็บยาให้ปลอดภัย

ปุ๊
ปุ๊
Written by: 17.09.2022

Alisa
Alisa
Written by: 17.09.2022

การใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน