เป็นครูควรรู้เรื่องยา

เป็นครูควรรู้เรื่องยา

ผ่านไปแล้ว
September 17th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการ์ณปัจจุบันเรื่องสาระน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนค่ะ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 17.09.2022

-

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 17.09.2022

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 17.09.2022

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 17.09.2022

วรัญญา
วรัญญา
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้เรื่องการใช้บาสามัญประจำบ้านที่ถูกต้อง

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 17.09.2022

ยาสามัญประจำบ้านที่ถูกต้อง และการใช้ยาในเบื้องต้น

Susanna Naiyana
Susanna Naiyana
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้านและการดูแลปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น

KookKai
KookKai
Written by: 17.09.2022

พีรยา
พีรยา
Written by: 17.09.2022

ณัฐฐา
ณัฐฐา
Written by: 17.09.2022

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 17.09.2022

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 17.09.2022

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 17.09.2022

Ely zee
Ely zee
Written by: 17.09.2022

.

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 17.09.2022

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกวิธี

นางขวัญตา
นางขวัญตา
Written by: 17.09.2022

ปี
ปี
Written by: 17.09.2022

ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับยา สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 17.09.2022

การใช้ยา

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 17.09.2022

ดีมาก

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 17.09.2022