เป็นครูควรรู้เรื่องยา

เป็นครูควรรู้เรื่องยา

ผ่านไปแล้ว
September 17th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการ์ณปัจจุบันเรื่องสาระน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนค่ะ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 17.09.2022

-

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 17.09.2022

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

วีระยุนุช
วีระยุนุช
Written by: 17.09.2022

การให้ยาในเบื้องต้นแก่นร.ที่ป่วยที่ถูกต้อง

Thanaree
Thanaree
Written by: 17.09.2022

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 17.09.2022

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 17.09.2022

ได้ความรู้เรื่องการใช้ยากับเด็ก

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 17.09.2022

ศิริพร
ศิริพร
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านที่ชัดเจนขึ้น

ทัศนนันท์
ทัศนนันท์
Written by: 17.09.2022

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 17.09.2022

ได้ความรู้เรื่องยา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวัน

กชแก้ว
กชแก้ว
Written by: 17.09.2022

เรื่องการใช้ยาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 17.09.2022

เรื่องยาค่่ะดีมากมาก การใช้ยา

Yo
Yo
Written by: 17.09.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 17.09.2022

นางบัวหลวง  อินทโชติ
นางบัวหลวง อินทโชติ
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้เรื่องยาเพิ่มมากขึ้น

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 17.09.2022

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 17.09.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 17.09.2022

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 17.09.2022

ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์
ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์
Written by: 17.09.2022

ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้