เป็นครูควรรู้เรื่องยา

เป็นครูควรรู้เรื่องยา

ผ่านไปแล้ว
September 17th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการ์ณปัจจุบันเรื่องสาระน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนค่ะ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 17.09.2022

กัญฐณา
กัญฐณา
Written by: 17.09.2022

ได้ความรู้ดีค่ะ

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 17.09.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 17.09.2022

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 17.09.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 17.09.2022

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ได้รับความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ยา อยากให้มีกิจกรรมเรื่องยาอีกค่ะ จะรอนะคะ

วิมล
วิมล
Written by: 17.09.2022

วรรณกร
วรรณกร
Written by: 17.09.2022

บุณยนุช
บุณยนุช
Written by: 17.09.2022

นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 17.09.2022

เรียนรู้การดูแลเด็กและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รวีวรรณ
รวีวรรณ
Written by: 17.09.2022

มีความรู้ที่ถูกต้องค่ะ

Kaneng
Kaneng
Written by: 17.09.2022

ความรู้เรื่องยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาค่ะ

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 17.09.2022

สุดา
สุดา
Written by: 17.09.2022

Kanlaya
Kanlaya
Written by: 17.09.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 17.09.2022

นำไปใช้ดูแนักเรียนได้ถูกต้อง

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 17.09.2022

มุทิตา
มุทิตา
Written by: 17.09.2022

ความรู้เรื่องครูควรรู้เรื่องยา เพราะยารักษาโรค มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน

ปุณ
ปุณ
Written by: 17.09.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 17.09.2022

ดีมากค่ะ