เป็นครูควรรู้เรื่องยา

เป็นครูควรรู้เรื่องยา

ผ่านไปแล้ว
September 17th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการ์ณปัจจุบันเรื่องสาระน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนค่ะ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 17.09.2022

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 17.09.2022

จันทร์จิรา
จันทร์จิรา
Written by: 17.09.2022

ส่วนตัวเป็นครูห้องพยาบาล วันนี้เหมือนได้ทบทวนการทำงานว่าถูกต้องแล้วหรือยัง ได้สอบถามกับเภสัชโดยตรง และได้รับคำตอบกลับมา ทำให้มั่นใจมากขึ้นในการทำงานดูแลนักเรียนในโรงเรียน ขอบคุณค่ะ

พรพันธ์
พรพันธ์
Written by: 17.09.2022

เกี่ยวกับการใช้ยา การดูฉลากยาที่ถูกต้อง วันเดือนปีที่หมดอายุ วิทยากรให้ความรู้ดีมากๆๆคะ

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 17.09.2022

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 17.09.2022

ได้ความรู้เพิ่ม เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 17.09.2022

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 17.09.2022

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 17.09.2022

มีภาคสองต่อนะคะ ดีมากค่ะ

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 17.09.2022

สิริยา
สิริยา
Written by: 17.09.2022

yao
yao
Written by: 17.09.2022

Thanee
Thanee
Written by: 17.09.2022

ความรู้เรื่องการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

วิชัย
วิชัย
Written by: 17.09.2022

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 17.09.2022

Sasatorn1987
Sasatorn1987
Written by: 17.09.2022

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 17.09.2022

ได้นำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 17.09.2022

เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 17.09.2022

Krupra
Krupra
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ