บทความ

เครื่องมือครู
เครื่องมือครู
เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

270 บทความ for "เครื่องมือครู"

โรงเรียนยุคใหม่ผนึกกำลังอย่างไร ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายเป็น

โรงเรียนยุคใหม่ผนึกกำลังอย่างไร ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายเป็น

Starfish Academy
Starfish Academy
935 views • 26.07.22
โรงเรียนยุคใหม่ผนึกกำลังอย่างไร ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายเป็น
การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

Starfish Academy
Starfish Academy
390 views • 26.07.22
การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน
5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

Starfish Academy
Starfish Academy
455 views • 26.07.22
5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?
PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

Starfish Academy
Starfish Academy
333 views • 26.07.22
PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"
8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1276 views • 26.07.22
8 วิธีการ ปรับพฤติกรรมการพูดโกหกของนักเรียน
4 เทคนิคครู ปรับการสอนตาม Learning Style  ที่แตกต่างของนักเรียน

4 เทคนิคครู ปรับการสอนตาม Learning Style ที่แตกต่างของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
749 views • 20.07.22
4 เทคนิคครู ปรับการสอนตาม Learning Style ที่แตกต่างของนักเรียน
การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
458 views • 18.07.22
การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา
การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
797 views • 18.07.22
การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

Starfish Academy
Starfish Academy
433 views • 12.07.22
โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565
เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
719 views • 12.07.22
เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
เขียน Whiteboard อย่างไร ให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เขียน Whiteboard อย่างไร ให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Starfish Academy
Starfish Academy
2581 views • 12.07.22
เขียน Whiteboard อย่างไร ให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Academy
Starfish Academy
736 views • 04.07.22
Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู
ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

Starfish Academy
Starfish Academy
957 views • 04.07.22
ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย
5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
933 views • 04.07.22
5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
1770 views • 06.07.22
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active

ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active

Starfish Academy
Starfish Academy
1609 views • 04.07.22
ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active
7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร

Starfish Academy
Starfish Academy
575 views • 04.07.22
7 วิธีการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียน สำหรับผู้บริหาร
4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
1279 views • 15.07.22
4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
893 views • 27.06.22
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้