บทความ

เครื่องมือครู
เครื่องมือครู
เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

253 บทความ for "เครื่องมือครู"

EdTech คืออะไร? ทิศทางสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาไทยในอนาคต

EdTech คืออะไร? ทิศทางสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
427 views • 10.10.22
EdTech คืออะไร? ทิศทางสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาไทยในอนาคต
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
102 views • 04.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
90 views • 04.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ
สร้างสื่อการสอน รูปแบบเกมออนไลน์ ด้วย Wordwall

สร้างสื่อการสอน รูปแบบเกมออนไลน์ ด้วย Wordwall

Starfish Academy
Starfish Academy
981 views • 24.10.22
สร้างสื่อการสอน รูปแบบเกมออนไลน์ ด้วย Wordwall
Starfish Class  เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  สำหรับห้องเรียนแบบ Active Learning

Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
572 views • 04.10.22
Starfish Class เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับห้องเรียนแบบ Active Learning
เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล

เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy
358 views • 27.09.22
เพราะการเรียนรู้ไม่รอใคร ผู้อำนวยการยุคใหม่ นำครูสู่โลกดิจิทัล
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
109 views • 27.09.22
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
199 views • 27.09.22
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

Starfish Academy
Starfish Academy
840 views • 10.10.22
ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู
สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams

สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams

Starfish Academy
Starfish Academy
181 views • 19.09.22
สร้างห้องเรียนเสมือนจริง ด้วย 5 ฟีเจอร์จาก Microsoft Teams
สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน : อาหารกลางวัน

สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน : อาหารกลางวัน

Starfish Academy
Starfish Academy
301 views • 14.09.22
สุขภาวะและโภชนาการโรงเรียน : อาหารกลางวัน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย  โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
536 views • 05.09.22
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ...จิตศึกษา
เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

Starfish Academy
Starfish Academy
748 views • 05.09.22
เครื่องมือสร้างข้อสอบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Starfish Academy
Starfish Academy
820 views • 02.09.22
Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย
2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP

2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP

Starfish Academy
Starfish Academy
252 views • 30.08.22
2 กลยุทธ์เรียนยังไงให้จำ กับ R SOW V & TRAP
เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร

Starfish Academy
Starfish Academy
686 views • 29.08.22
เรียนรู้สู่การเป็น ครูกระบวนกร
การสร้างนวัตกรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม แก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)

การสร้างนวัตกรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม แก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)

Starfish Academy
Starfish Academy
828 views • 29.08.22
การสร้างนวัตกรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม แก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)