บทความ

เครื่องมือครู
เครื่องมือครู
เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

253 บทความ for "เครื่องมือครู"

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
779 views • 07.11.22
Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz
STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy
383 views • 01.11.22
STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

Starfish Academy
Starfish Academy
363 views • 01.11.22
สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน

Starfish Academy
Starfish Academy
144 views • 01.11.22
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนวัดเชิงเลน
นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
Starfish Academy
251 views • 01.11.22
นวัตกรรม : โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และโรงเรียนบ้านแม่เมย
สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
391 views • 25.10.22
สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้
5 เครื่องมือครู จัดการสอนแบบ Hybrid สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต ผสาน Online ผนวก On-site ไปพร้อมกัน

5 เครื่องมือครู จัดการสอนแบบ Hybrid สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต ผสาน Online ผนวก On-site ไปพร้อมกัน

Starfish Academy
Starfish Academy
254 views • 24.10.22
5 เครื่องมือครู จัดการสอนแบบ Hybrid สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต ผสาน Online ผนวก On-site ไปพร้อมกัน
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง

Starfish Academy
Starfish Academy
162 views • 24.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านดง
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

Starfish Academy
Starfish Academy
171 views • 24.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่

ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
325 views • 18.10.22
ความสำคัญของการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน หัวใจสำคัญของ CBE และการเรียนการสอนยุคใหม่
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง และโรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง และโรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
176 views • 18.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง และโรงเรียนบ้านปลาดาว
นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy
196 views • 18.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)

Starfish Academy
Starfish Academy
348 views • 18.10.22
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 2 (Starfish Labz)
Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
749 views • 07.11.22
Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน
แนวทางครู พานักเรียนเอาตัวรอด จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

แนวทางครู พานักเรียนเอาตัวรอด จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Starfish Academy
Starfish Academy
305 views • 13.10.22
แนวทางครู พานักเรียนเอาตัวรอด จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
293 views • 12.10.22
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

Starfish Academy
Starfish Academy
180 views • 10.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

Starfish Academy
Starfish Academy
198 views • 10.10.22
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร