บทความ

เครื่องมือครู
เครื่องมือครู
เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

125 บทความ for "เครื่องมือครู"

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

Starfish Academy
Starfish Academy
162 views • 26.04.22
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
199 views • 11.04.22
การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
351 views • 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 2
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
163 views • 11.04.22
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน

การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
138 views • 11.04.22
การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
340 views • 21.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 1
3 มายเซ็ตพ่อแม่ยุคใหม่สื่อสารให้ได้ใจวัยพรีทีน

3 มายเซ็ตพ่อแม่ยุคใหม่สื่อสารให้ได้ใจวัยพรีทีน

Starfish Academy
Starfish Academy
208 views • 11.04.22
3 มายเซ็ตพ่อแม่ยุคใหม่สื่อสารให้ได้ใจวัยพรีทีน
How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง

How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง

Starfish Academy
Starfish Academy
689 views • 04.04.22
How to feedback? สะท้อนผลยังไง พัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
311 views • 04.04.22
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
161 views • 04.04.22
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Starfish Academy
Starfish Academy
469 views • 04.04.22
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

Starfish Academy
Starfish Academy
257 views • 28.03.22
PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”
PLC Leader ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษา”

PLC Leader ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษา”

Starfish Academy
Starfish Academy
248 views • 28.03.22
PLC Leader ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมกับการพัฒนาการศึกษา”
การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
476 views • 21.03.22
การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
972 views • 14.03.22
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)