บทความ

เครื่องมือครู
เครื่องมือครู
เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

152 บทความ for "เครื่องมือครู"

4 เครื่องมือครู Digital Tools แพ็กความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

4 เครื่องมือครู Digital Tools แพ็กความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy
28 views • 27.06.22
4 เครื่องมือครู Digital Tools แพ็กความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
127 views • 27.06.22
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้
เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
Starfish Academy
245 views • 20.06.22
เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก

6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก

Starfish Academy
Starfish Academy
108 views • 20.06.22
6 เคล็ดลับช่วยครู สร้างนักเรียน กล้าแสดงออก
ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

Starfish Academy
Starfish Academy
339 views • 16.06.22
ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน
PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”

Starfish Academy
Starfish Academy
135 views • 20.06.22
PLC Teacher หัวข้อ “การพัฒนาวิชาชีพครู”
การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
65 views • 20.06.22
การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา
PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’

Starfish Academy
Starfish Academy
334 views • 14.06.22
PLC ไม่ใช่แค่การประชุม แต่คือ ‘วิถีของโรงเรียน’
ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

Starfish Academy
Starfish Academy
220 views • 13.06.22
ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
63 views • 13.06.22
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา
3 ขั้นตอน สานสัมพันธ์ครูนักเรียนในวันเปิดเทอม

3 ขั้นตอน สานสัมพันธ์ครูนักเรียนในวันเปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy
165 views • 13.06.22
3 ขั้นตอน สานสัมพันธ์ครูนักเรียนในวันเปิดเทอม
Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Starfish Academy
Starfish Academy
106 views • 13.06.22
Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน
Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่

Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
210 views • 07.06.22
Learning Culture สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบบผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่
4 ข้อสงสัย ชวนผู้บริหารสถานศึกษา และครูเข้าใจกฎหมาย PDPA ใช้คุ้มครองสิทธิเด็กในโรงเรียน

4 ข้อสงสัย ชวนผู้บริหารสถานศึกษา และครูเข้าใจกฎหมาย PDPA ใช้คุ้มครองสิทธิเด็กในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
378 views • 08.06.22
4 ข้อสงสัย ชวนผู้บริหารสถานศึกษา และครูเข้าใจกฎหมาย PDPA ใช้คุ้มครองสิทธิเด็กในโรงเรียน
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
146 views • 06.06.22
PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 7 “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy
185 views • 01.06.22
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม
10 ทักษะสำคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

10 ทักษะสำคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

Starfish Academy
Starfish Academy
111 views • 26.05.22
10 ทักษะสำคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ดี