Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

231 คอร์ส
203 workshops
331 วิดีโอ
1068 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

203 workshops

เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา KAHOOT

เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา KAHOOT

May 8th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา KAHOOT
PLC Happy Hour Live ในหัวข้อ “เรียนรู้สู่ความยั่งยืน”

PLC Happy Hour Live ในหัวข้อ “เรียนรู้สู่ความยั่งยืน”

April 29th, 2021
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

PLC Happy Hour Live ในหัวข้อ “เรียนรู้สู่ความยั่งยืน”
ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ“

ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ“

April 24th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ“
ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop “สื่อไอซีทีง่าย ๆ ด้วย Google Sheet “

ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop “สื่อไอซีทีง่าย ๆ ด้วย Google Sheet “

April 3rd, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop “สื่อไอซีทีง่าย ๆ ด้วย Google Sheet “
Internal Coach Workshop ครั้งที่ 2 (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง

Internal Coach Workshop ครั้งที่ 2 (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง

March 31st, 2021
15:00 - 16:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

Internal Coach Workshop ครั้งที่ 2 (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง
“เครื่องมือเพื่อการสอนการคิดเชิงคำนวณและโค้ดดิ้ง (Computational Thinking and Coding Tools)”

“เครื่องมือเพื่อการสอนการคิดเชิงคำนวณและโค้ดดิ้ง (Computational Thinking and Coding Tools)”

March 28th, 2021
10:30 - 12:00
StarfishAcademy
Starfish Academy

Starfish Academy

“เครื่องมือเพื่อการสอนการคิดเชิงคำนวณและโค้ดดิ้ง (Computational Thinking and Coding Tools)”