Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
240 workshops
331 วิดีโอ
1083 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

241 workshops

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
4.9

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

December 11th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
เคล็ด (ไม่) ลับ ชวนลูกรักตั้งเป้าหมายชีวิต

เคล็ด (ไม่) ลับ ชวนลูกรักตั้งเป้าหมายชีวิต

December 10th, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เคล็ด (ไม่) ลับ ชวนลูกรักตั้งเป้าหมายชีวิต
การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน
4.8

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน
แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่าย ๆสไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่าย ๆสไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

December 3rd, 2021
20:00 - 21:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่าย ๆสไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว
สวัสดี “คุณความเครียด”

สวัสดี “คุณความเครียด”

November 27th, 2021
13:30 - 15:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สวัสดี “คุณความเครียด”
Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
4.8

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

November 27th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Class เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้