จัดการเรียนรู้ตาม 8 องค์ประกอบอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

จัดการเรียนรู้ตาม 8 องค์ประกอบอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

ผ่านไปแล้ว
February 23rd, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตาม 8 องค์ประกอบอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหา
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปรัชญา
ปรัชญา
Written by: 27.02.2023