สร้างสื่อการสอน รูปแบบเกมออนไลน์ ด้วย Wordwall

Starfish Academy
Starfish Academy 59706 views • 1 ปีที่แล้ว
สร้างสื่อการสอน รูปแบบเกมออนไลน์ ด้วย Wordwall

Wordwall  เป็นเว็บไซต์ที่คุณครูสามารถใช้ในการสร้างสื่อการสอนประเภทออนไลน์ หรือหากนักเรียนไม่พร้อมสามารถพิมพ์เป็นใบงานให้นักเรียนเพื่อทำกิจกรรมได้  คุณครูเตรียมเนื้อหาเพียงครั้งเดียวแต่ทำกิจกรรมได้สองแบบ  โดยการสร้างกิจกรรมทำได้ง่ายๆ เพียงเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็รองรับโจทย์และกิจกรรมเป็นภาษาไทยได้ แต่ถ้าเราใช้งานฟรีเราจะใช้สร้างเกมหรือกิจกรรมได้เพียง 5 กิจกรรมเท่านั้นนะคะ   แต่กิจกรรมไหนที่เราใช้ไปแล้วเราก็สามารถลบออกและสร้างใหม่ได้โดยให้มีไม่เกิน 5 กิจกรรม

การใช้งานนั้นง่ายมากเพียงแค่คุณครู  เข้าเว็บไซต์ https://wordwall.net เลือกเข้าสู่ระบบ  (หรือสมัครใช้งานในกรณีไม่มีบัญชี) หรือเลือก Sign in with Google ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

ข้อดีและประโยชน์ของ ของ Wordwall

1. สร้างกิจกรรมได้ง่ายๆ โดย 1.เลือกแม่แบบ  2. กรอกนื้อหา  3.สั่งพิมพ์กิจกรรม หรือเลือกเล่นบนหน้าจอ

2. มีแม่แบบให้เลือกสร้างกิจกรรมถึง 18 แบบ เช่น

  • แบบทดสอบ ซึ่งเป็นชุดคำถามหลายตัวเลือก ผู้ทำแบบทดสอบสามารถกดเลือกคำตอบที่ถูกต้องในการทำแบบทดสอบ
  • หาคู่ โดยแนะคำตอบที่ตรงเพื่อลบคำตอบออก ทำซ้ำจนคำตอบทั้งหมดหายไป
  • การเรียงลำดับกลุ่ม ลากและวางแต่ละรายการลงในกลุ่มที่ถูกต้อง
  • คำสลับอักษร ลากตัวอักษรลงในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อจัดเรียงคำหรือวลีให้ถูกต้อง
  • ค้นหาคำ คำจะถูกซ่อนไว้ในตารางตัวอักษร ค้นหาโดยเร็วที่คุณทำได้

3. มีแม่แบบหรือกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนที่คุณครูคนอื่นๆแบ่งบันไว้ สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องออกแบบเอง

4. สามารถเลือกสร้างกิจกรรมได้ 5 แบบหากการใช้งานแบบใช้ฟรี แต่สามารถแก้ไขงานเดิมได้เมื่อครูเปลี่ยนเนื้อหา

5. เลือกทำกิจกรรมกับนักเรียนได้ 2 แบบ ทั้งแบบพิมพ์แจกและทำแบบออนไลน์

6. ครูแชร์กิจกรรมให้นักเรียนทำใด้หลายแบบ ทั้งแบบเก็บคะแนน และแชร์แบบสาธารณะเพื่อให้นักเรียนเข้ามาเล่นเกมหรือทำกิจกรรมได้บ่อยๆตามที่ต้องการ

7. สามารถแชร์กิจกรรมได้หลายช่องทาง ได้แก่ Facebook ,Twitter,Google class เป็นต้น

8. เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

9. สามารถเลือก SAVE ในรูปแบบ Excel หรือ CSV ได้โดยคลิกเลือก “ส่งออกไปยังไฟล์”

10. สามารถสลับ Template ได้ เช่น เกมจับคู่ สามารถเปลี่ยนเป็นเกมอักษรไขว้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่

11. กำหนดรายละเอียดในแต่ละเกมได้ เช่น การจับเวลา การแสดงคำตอบ การแสดงตารางอันดับ

และทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นข้อดีของ Wordwall ที่จะให้คุณครูได้เห็นและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนำมาใช้งาน เพราะครูสามารถใช้ออกแบบกิจกรรมการสอน ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างสื่อของครูโดยใช้ออกแบบเป็นกิจกรรมก่อนเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน หรือใช้เป็นกิจกรรมเพื่อทดสอบ หรือการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่น

ข้อจำกัดของ Wordwall

  • สามารถสร้างกิจกรรมได้ทีละ 5 กิจกรรมหากใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
  • มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้
  • สามารถเลือก SAVE ในรูปแบบ Excel หรือ CSV เท่านั้น

เมื่อคุณครูได้เห็นขั้นตอนการสร้างกิจกรรม ข้อดี และประโยชน์ของ Wordwall แล้ว ต้องรีบนำไปใช้กันแล้วนะคะ เมื่อนำไปใช้แล้ว อย่าลืมแบ่งปันกิจกรรมกับเพื่อนๆครู เพื่อช่วยลดภาระงานและเป็นตัวเลือกให้กับคุณครูท่านอื่นๆเพื่อนำมาใช้กัน รับรองว่านักเรียนของคุณครูจะสนุกกับการเรียนแน่นอนค่ะ

Sources:

wordwall.net/th

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1458 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5450 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15329 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
384 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว