การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 360 views • 4 เดือนที่แล้ว
การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่อง

ในปี 2564หัวข้อ “การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา”

ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น โดยการพัฒนาครูจากการปฏิบัติจริง และระหว่างปฏิบัติงานที่อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือ ซึ่งอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาและมีระบบสนับสนุนในรูปแบบการเป็น “Internal Coach” หรือ “พี่เลี้ยง” เพื่อให้เป็นครูแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

“พี่เลี้ยง” คือ คนที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม คอยรับฟังปัญหา เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้สำเร็จลุล่วง และคอยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีความสุข

สำหรับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชในโรงเรียน (Internal Coach) เริ่มจากตัวครูแกนนำในการปรับมุมมอง ปรับทัศนคติ พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ และพร้อมถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ ๆ ให้กับครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ครูในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการครูแกนนำ สิ่งที่เป็นประเด็นท้าทาย คือ การเพิ่มภาระงานของครู เนื่องจากจำนวนครูที่มีจำกัด นักเรียนเกิดภาวะความถดถอยทางการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสิ่งที่ทำให้ก้าวผ่านสถานการณ์นั้นได้ คือ การเปิดใจพร้อมที่จะยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่คิดว่าสิ่งใหม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัด ทั้งนี้ อยากให้มองว่าสิ่งใหม่ที่เข้ามาเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจนการร่วมพูดคุยในโรงเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรม การเรียนรู้ต่างๆ ให้เข้ากับโครงการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน โดยการบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process การส่งต่อถ่ายทอดให้กับครู

ท่านอื่นๆ ได้นำไปทดลองและปรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ได้จากการนำกิจกรรมไปใช้ นอกจากการสร้างครูแกนนำในโรงเรียน สร้าง Internal Coach แล้ว ยังเป็นการสร้างนักเรียนแกนนำอีกด้วย

เห็นได้ว่า สิ่งที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ คือ การมีส่วนร่วมของครูทุกคน แต่ด้วยระบบที่มีการสร้างครูพี่เลี้ยงหรือครูแกนนำในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของการทำงานที่โรงเรียนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมถึงแนวทางในฐานะครูพี่เลี้ยงจะมีวิธีการจัดการอย่างไรได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูสิทธิชัย ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

ครูภัคสรกัญญ์ พันธ์ตาวงศ์ โรงเรียนวัดนิลเพชร

ครูสุปราณี ลามู โรงเรียนวัดร้องอ้อ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Peer Learning คืออะไร 5 รูปแบบของกิจกรรม Peer to Peer Learning ตัวอย่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss
Starfish Academy

Peer Learning วิธีฟื้นฟู Learning Loss

Starfish Academy
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน
Starfish Academy

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
1859 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองในปัจจุบันที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อนำไปใช้กับลูกหลานของตนเอง และเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการสื่อสาร และดูแลลูก

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
Starfish Academy

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy

Related Videos

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
5 views • 1 วันที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
88 views • 1 เดือนที่แล้ว
Makerspace Day #1
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
84 views • 8 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]