Starfish Future Labz แนะแนวอาชีพในอนาคต 8 สายงาน IT อาชีพเงินดี สกิลไม่ธรรมดา

Starfish Academy
Starfish Academy 5055 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz แนะแนวอาชีพในอนาคต 8 สายงาน IT อาชีพเงินดี สกิลไม่ธรรมดา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายอาชีพด้าน IT (Information Technology) หรือที่ในภาษาไทยเราเรียกกันว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้กลายมาเป็นหนึ่งในแขนงวิชาและสายอาชีพหนึ่งมีความสำคัญและมีอิทธิพลมาก ๆ  ต่อสังคมและโลกในแทบทุกอณู ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ไม่ว่าจะทำอะไร ไม่ว่าจะอยู่ในแขนงวิชาหรือสายอาชีพใด ทักษะและความสามารถในด้าน IT ของคน ๆ หนึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกบริษัท ทุกองค์กร ทุกสถาบัน หรือแม้กระทั่งในชุมชนเล็ก ๆ เองต่างโหยหา ผู้คนที่มีทักษะและพรสวรรค์ในสายอาชีพด้าน IT กำลังเป็นที่ต้องการในหลากหลายสายงานและอุตสาหกรรม และเมื่อมองถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายที่ได้เกิดขึ้นในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวิถีที่เทคโนโลยีและชีวิตของผู้คนได้กลายเป็นส่วนเดียวกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคต ลูกหลานของเราที่มีพรสวรรค์ในด้าน IT ก็คงจะยิ่งกลายเป็นกำลังหลักที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทักษะแห่งอนาคตด้านไอที หรืออาชีพในอนาคตด้าน IT มีสายใดกันบ้าง? คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนอาจคิดว่า IT ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า “IT” นั้นเป็นเพียงแค่คำกว้าง ๆ หมวดของอาชีพด้าน IT มีสายอาชีพย่อย ๆ อันสลักสำคัญที่แตกแขนงออกมามากมาย ในบทความนี้ Starfish Labz จึงขอทำหน้าที่ พาคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมาสำรวจดู แต่ละสายของอาชีพด้าน IT โดยรวบรวมจากข้อมูลของ Experis (ประเทศไทย) องค์กรผู้นำระดับโลกในด้านการจัดหาทรัพยากรทางวิชาชีพและโซลูชั่นการจัดหาแรงงาน ที่ได้ทำการสำรวจและจัดหมวดหมู่สายอาชีพด้าน IT ที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจเอาไว้ในปี 2562 จะมีสายใดที่ลูกหลานของเรามีแวว น่าส่งเสริม หรือเหมาะเขาให้ลองฝึกกันบ้าง มาดูกันเลย

1. สายงานด้าน Programmer และ Developer

การเขียนหรือสร้างโปรแกรมใหม่ ๆ การสร้างเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์องค์กร ธุรกิจ หรือสถาบัน ตลอดจนที่กำลังมาแรงและสำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันก็คือ การสร้างแอปพลิเคชัน ความสำเร็จในทางเทคโนโลยีเหล่านี้ จะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดกลุ่มคนในสายงานด้าน Programmer และ Developer ไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร หรืออุตสาหกรรมใด ๆ ในปัจจุบัน การมีเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันก็กลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แม้ในภาคการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การมีแอปพลิเคชันไว้สำหรับให้นักศึกษาได้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ลงทะเบียนเรียน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก็ได้กลายเป็นโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่มีอิทธิพลในการบริหารงานขึ้นมา โดยสำหรับตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการในสายงาน เช่น วิศวกร/นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนา (Front-End/Back-End/Full Stack) และนักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (iOS/Android/Hybrid) เป็นต้น

รายได้เฉลี่ย 25,000 - 135,000 บาท/เดือน

2. สายงานด้าน Data Science

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจของเราควรทำการตลาดไปในทิศทางไหน? สินค้าตัวใดที่กลุ่มผู้บริโภคของเราชื่นชอบหรือมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบ? โฆษณาแบบไหนที่เราควรทำ กลุ่มผู้บริโภคใดที่เราควรเจาะ หรือแม้กระทั่งเวลาใดที่เราควรลงโฆษณา? คำถามเหล่านี้คือสิ่ง Data Scientist หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จะลงมาทำงาน รับมือ วิเคราะห์ และสรุปผลวิเคราะห์ออกมาเป็นรายงานที่เป็นรูปธรรม แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ ในแขนง Data Science ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น Machine Leaning OPTIMIZATION และอื่น ๆ มากมายที่พวกเขาจะสามารถนำมาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลมากมายที่กระจัดกระจายอยู่โดยรอบตัวธุรกิจ งานของสายอาชีพ Data Science มีลักษณะของการเป็นงานให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการนำ นำไปต่อยอด เช่น สร้างแคมเปญโฆษณา ได้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มต้นทุนที่สุด และเกิดผลตามที่คาดหวังมากที่สุด โดยตำแหน่งในสายงานนี้ที่กำลังมาแรง มีอิทธิพล และเป็นที่ต้องการ เช่น Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence, AI (Artificial Intelligence Engineer) และ ML (Machine Learning Engineer) เป็นต้น

รายได้เฉลี่ย 30,000 - 180,000 บาท/เดือน

3. สายงานด้าน Infrastructure และ Network & System

เรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้กันอย่างทั่วถึงได้อย่างไร? เราสามารถโทรหากันได้อย่างไรผ่านแอป ๆ หนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย?  หรือเราจะสามารถประชุม Video Conference ทั้งบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างไรให้เสถียรและมีประสิทธิภาพมากที่สุด? คำถามเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็ก ๆ ที่บุคลากรในสายงานด้าน Infrastructure และ Network System หรือ โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานและระบบเครือข่าย สามารถให้ตำตอบ ให้คำปรึกษา และช่วยเราลงมือทำทุกความต้องการในด้านเครือข่ายหรือการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นจริง พวกเขาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบการติดต่อสื่อสารและการทำงานบนโลกดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ที่กำลังขยายตัวมากขึ้นทุกวัน โดยตำแหน่งที่สำคัญในสายนี้ เช่น Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator, System Administrator, และNetwork & System Security เป็นต้น

รายได้เฉลี่ย 28,000 - 150,000 บาท/เดือน

4. สายงานด้าน E-Commerce และ Digital Marketing

ในสายงานนี้ เชื่อว่าคงเป็นสายงานที่คุณพ่อคุณแม่ หรือพวกเราแทบทุกคนคงเคยได้ยินและคุ้นเคยกันมากที่สุด เมื่อการค้าขายหรือการติดต่อสื่อสารไม่ได้เกิดอยู่เพียงแค่ในโลกทางกายภาพอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ได้ถูกขยับขยายมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือในโลกดิจิทัลด้วย ตำแหน่งงานในสายอาชีพ E-Commerce และ Digital Marketing จึงได้กลายเป็นอีกแขนงหนึ่งของสายอาชีพด้าน IT ที่มีความสำคัญ มีอิทธิพล และเป็นที่น่าจับตาขึ้นมา ธุรกิจควรจะทำการตลาดบน Facebook หรือบน Google อย่างไร? พวกเขาควรเขียน “Content” (เนื้อหา) หรือ “Copy” (คำโฆษณา) บน Facebook อย่างไรให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่เพียงแค่อาจจะเดินผ่านมาให้กลายเป็น “กลุ่มลูกค้า” หรือ “ผู้บริโภค” ภารกิจเหล่านี้คือสิ่งที่บุคลากรในสายอาชีพ E-Commerce และ Digital Marketing เช่น Online/Digital Marketing, Content Manager/Specialist, SEO/SEM, Web/Graphic Designer, Web Master, E-Commerce Front/Back End Developer (Web/Mobile) ร่วมกันหาวิเคราะห์ หาคำตอบ และสร้างกลยุทธ์การตลาดบนโลกดิจิทัลที่เหมาะสมขึ้นมา

รายได้เฉลี่ย 26,000 - 90,000 บาท/เดือน

5. สายงานด้าน Database Management

ในการทำงานแต่ละวัน ธุรกิจย่อมมีข้อมูลทั้งในรูปกายภาพและในรูปดิจิทัลที่หลั่งไหลเข้ามากมายให้ต้องบริหาร ดูแล จัดเก็บ และรักษาความปลอดภัย บุคลากรสำคัญที่จะเข้ามามีหน้าสำคัญที่ในจุดนี้ จึงเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากกลุ่มคนในสายงาน Database Management ที่จะทำหน้าที่คอยดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการจัดการ-จัดเก็บข้อมูลผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยตัวอย่างตำแหน่งของสายงานนี้ ได้แก่ Database Administrator, Oracle DBA/Specialist, database Architect, Data Warehouse Specialist และ Database Management เป็นต้น

รายได้เฉลี่ย 28,000 - 105,000 บาท/เดือน

6. สายงานด้าน IT Management และ Project Management

ในสายงานด้าน IT เองก็ต้องการกลุ่มบุคลากรลูกผสมที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กับ IT มาช่วยขับเคลื่อนโปรเจคต่าง ๆ ในสายงานนี้ ตำแหน่งหลัก ๆ ที่มักพบก็ล้วนเป็นตำแหน่งที่เรามักเห็นในสายอื่น ๆ อาทิ Product Owner, Project Manager, Scrum Master, Business/System Analyst แต่เมื่ออยู่ในบริบทสายงานหรือวงการ IT แล้ว ก็จะเชื่อมโยงอยู่กับโปรเจคที่ต้องอาศัยความรู้ด้าน IT หรือด้านดิจิทัลเข้ามาร่วมด้วยเป็นหลัก ตัวอย่างที่อาจพอยกให้ชัดเจนเช่น Project Manager ของบริษัท IT หรือ Project Manager ของบริษัทการตลาดดิจิทัล ก็นับว่าเป็นกลุ่มบุคลากร-ทรัพยากรที่สำคัญในด้าน IT เช่นกัน

รายได้เฉลี่ย 38,000 - 150,000 บาท/เดือน

7. สายงานด้าน Cyber Security

อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ หรือบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หลากหลายองค์กร สถาบันหลายแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเองต่างเคยถูกหลอก ถูกแฮค และบังคับให้เสียจำนวนมหาศาลมาแล้วจากกลุ่มอาชญากรในโลกไซเบอร์ต่าง ๆ ยิ่งโลกอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มว่าจะยิ่งเติบโต บุคลากรในด้าน Cyber Security จึงเป็นยิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยเครือข่าย ความปลอดภัยด้านโปรแกรมประยุกต์และระบบปฎิบัติการ ความปลอดภัยของโปรโตคอล เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล และการใช้งานไฟล์วอลล์ร่วมกับมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ 

รายได้เฉลี่ย 65,000 - 200,000 บาท/เดือน

8. สายงานด้าน IT Support

ทุกบริษัท และองค์กรที่พึ่งพาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตล้วนไม่อาจขับเคลื่อนหากปราศจากแผนก IT Support ในสายงานนี้ แม้เนื้องานไม่ได้หวือหวา แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อกระบวนการทำงานของแทบทุกตำแหน่งในองค์กร สายงานด้าน IT Support หากให้นิยามแล้วก็คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เช่น IT Support, IT Helpdesk และ Technical Support ที่จะทำหน้าที่คอย “ซัพพอร์ต” หรือช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ ในองค์กร ที่อาจเจอปัญหาด้าน IT ต่าง ๆ ในระหว่างการทำงาน ตลอดจนช่วยพัฒนา เสริมสร้าง และออกแบบระบบ IT ภายในต่าง ๆ ขององค์กรให้มีความเสถียร มั่นคง และปลอดภัย  

รายได้เฉลี่ย 18,700 - 55,000 บาท/เดือน

และนี่ก็คือ 8 สายอาชีพในอนาคตด้าน IT ที่วันนี้ Starfish Labz ได้รวบรวมและนำมาฝากเพื่อนทุก ๆ คน ในการสนับสนุนหรือหวังให้ลูกต่อยอดในสายใด Starfish Labz ขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ยึดความชอบและความสนใจของลูกเป็นหลัก ไม่ควรบังคับหรือฝืนให้เขาเรียนรู้หรือทำในสิ่งที่อาจจะยังไม่ใช่ความสนใจหรือแนวของเขา ส่วนถ้าหากเริ่มเห็นแววหรือพรสวรรค์แล้ว สามารถค่อย ๆ ชวนเขาคุย ชวนเขาทำกิจกรรม หรือลงเรียนคอร์สออนไลน์ IT ง่าย ๆ เพื่อเริ่มต้นดูพัฒนาการและความสนใจของเขาก่อนก็ได้ แล้วค่อย ๆ พัฒนาทีละเสต็ป ในการชวนลูกสั่งสมหรือฝึกฝนทักษะบางอย่าง เราอาจจะยังไม่ต้องคิดก็ได้ว่ามันจะกลายเป็น อาชีพในอนาคตของเขาหรือเปล่า แต่ขอเพียงแค่เขารู้สึกสนุกสนานหรือชอบมัน ค่อย ๆ สั่งสม หรือฝึกฝนมันก็อาจจะเพียงพอและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดแล้ว 

อ้างอิง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่
Starfish Future Labz

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท
Starfish Future Labz

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz

Related Videos

"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27
Starfish Academy

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
214 views • 2 ปีที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
276 views • 1 ปีที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27
Starfish Academy

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
247 views • 3 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1016 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต