Data Scientist อาชีพมั่นคงใหม่ การันตีเข้าบริษัทยักษ์ใหญ่

Starfish Academy
Starfish Academy 218 views • 3 เดือนที่แล้ว
Data Scientist  อาชีพมั่นคงใหม่ การันตีเข้าบริษัทยักษ์ใหญ่

หากจะกล่าวถึงอาชีพสุดฮอตในยุคนี้ คงหนีไม่พ้น "นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล" หรือ "Data Scientists" อาชีพที่หลายองค์กรต่างต้องการตัว เป็นตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่มาแรงที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 จากผลการสำรวจและวิเคราะห์ของหลายสำนัก

สำหรับประเทศไทยเรา ถือว่าอาชีพและศาสตร์ทางด้านนี้ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังมีคนที่ประกอบอาชีพนี้ไม่มากนัก แต่สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพนี้ สามารถเตรียมตัวเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานในอนาคตในตำแหน่ง "Data Scientists" ข้างหน้าได้  

Data Scientist ทำอะไร?

Data Scientist หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือผู้ที่ต้องคลุกอยู่กับข้อมูลมากมายมหาศาล ทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจำนวนมาก บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ การ ผสมผสานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน แล้วนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล จำลองข้อมูล และตีความผลลัพธ์ เพื่อสร้างแผนดำเนินการสำหรับบริษัทและองค์กร

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ทักษะของตนเอง ทั้งในด้านเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ เพื่อค้นหาแนวโน้มและจัดการข้อมูล ใช้ความรู้ในอุตสาหกรรม ความเข้าใจตามบริบท ความสงสัยในสมมติฐานที่มีอยู่ เพื่อเปิดเผยแนวทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทางธุรกิจ

งานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จึงหนีไม่พ้นการทำความเข้าใจข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ และไม่มีโครงสร้างจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น อุปกรณ์อัจฉริยะ ฟีดโซเชียลมีเดีย และอีเมลที่ไม่เข้ากับฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามทักษะทางเทคนิคไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพราะยังต้องมีหน้าที่ในการสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อน และการตัดสินใจขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นนักสื่อสาร คิดเชิงวิเคราะห์ระดับสูง มีภาวะผู้นำ และมีสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์ จะได้รับมอบหมายให้พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัท ตั้งแต่การทำความสะอาดไปจนถึงการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล พวกเขาทำงานข้ามหน้าที่กับทีมอื่นๆ ทั่วทั้งองค์กร เช่น การตลาด ความสำเร็จของลูกค้า และการดำเนินงาน พวกเขาเป็นที่ต้องการอย่างมากในข้อมูลในปัจจุบันและเศรษฐกิจที่หนักหน่วงด้านเทคโนโลยี ซึ่งเงินเดือนและการเติบโตของงาน สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพียงแค่ภาษาโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล และวิธีแปลงข้อมูลเป็นการแสดงภาพ พวกเขาควรจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบๆตัวโดยธรรมชาติ แต่ต้องใช้เลนส์วิเคราะห์ มีลักษณะบุคลิกภาพที่คล้ายกับแผนกประกันคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจมีความพิถีพิถันในขณะที่พวกเขาตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก และค้นหารูปแบบและคำตอบ พวกเขายังมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างอัลกอริธึมใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือสร้างคลังฐานข้อมูลที่มีการจัดการ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องรู้วิธีสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น กับทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า อาจมีทางตัน ทางเลี้ยวที่ผิด หรือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากมาย แต่นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลควรมีแรงขับและกรวดเพื่อคงอยู่ในน้ำด้วยความอดทนในการวิจัย

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น Data Scientist

ผู้คนที่ทำงานในตำแหน่ง Data Scientist ส่วนใหญ่ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีทางอื่นในการเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น การเพิ่มความเชี่ยวชาญพิเศษด้วยการอบรมคอร์สต่างๆ หรือ การศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ก่อนที่จะรับงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับเริ่มต้น

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็น Data Scientist

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่พวกเขาทำงานตลอดจนความรับผิดชอบในงานของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่วนใหญ่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น R และ Python ตลอดจนการวิเคราะห์ทางสถิติ การสร้างภาพข้อมูล เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การล้างข้อมูล การวิจัย คลังข้อมูลและโครงสร้าง เป็นต้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่21
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
23 ผู้เรียน

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
210 ผู้เรียน

เทคนิคเด็ดๆ สู่อาชีพขายของออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การขายของออนไลน์ เป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ แม่ค้าออนไลน์จึงควรเรียนรู้เทคนิควิธีการและทำความเข้าใจถึงสินค้ ...

เทคโนโลยี วัยรุ่น ทักษะอาชีพ
เทคนิคเด็ดๆ สู่อาชีพขายของออนไลน์

เทคนิคเด็ดๆ สู่อาชีพขายของออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
829 ผู้เรียน

เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

มาเรียนรู้วิธีการใช้ Canva ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสร้างผลงานกราฟฟิกให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน ทักษะอาชีพ
เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
1381 ผู้เรียน

Related Videos

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
Starfish Academy
111 views 1 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
Starfish Academy
70 views 9 เดือนที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2301 views 6 เดือนที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5