Data Scientist อาชีพมั่นคงใหม่ การันตีเข้าบริษัทยักษ์ใหญ่

Starfish Academy
Starfish Academy 1790 views • 2 ปีที่แล้ว
Data Scientist  อาชีพมั่นคงใหม่ การันตีเข้าบริษัทยักษ์ใหญ่

หากจะกล่าวถึงอาชีพสุดฮอตในยุคนี้ คงหนีไม่พ้น "นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล" หรือ "Data Scientists" อาชีพที่หลายองค์กรต่างต้องการตัว เป็นตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่มาแรงที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 จากผลการสำรวจและวิเคราะห์ของหลายสำนัก

สำหรับประเทศไทยเรา ถือว่าอาชีพและศาสตร์ทางด้านนี้ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังมีคนที่ประกอบอาชีพนี้ไม่มากนัก แต่สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพนี้ สามารถเตรียมตัวเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานในอนาคตในตำแหน่ง "Data Scientists" ข้างหน้าได้  

Data Scientist ทำอะไร?

Data Scientist หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือผู้ที่ต้องคลุกอยู่กับข้อมูลมากมายมหาศาล ทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจำนวนมาก บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ การ ผสมผสานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน แล้วนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล จำลองข้อมูล และตีความผลลัพธ์ เพื่อสร้างแผนดำเนินการสำหรับบริษัทและองค์กร

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ทักษะของตนเอง ทั้งในด้านเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ เพื่อค้นหาแนวโน้มและจัดการข้อมูล ใช้ความรู้ในอุตสาหกรรม ความเข้าใจตามบริบท ความสงสัยในสมมติฐานที่มีอยู่ เพื่อเปิดเผยแนวทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทางธุรกิจ

งานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จึงหนีไม่พ้นการทำความเข้าใจข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ และไม่มีโครงสร้างจากแหล่งที่มาต่างๆ เช่น อุปกรณ์อัจฉริยะ ฟีดโซเชียลมีเดีย และอีเมลที่ไม่เข้ากับฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามทักษะทางเทคนิคไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพราะยังต้องมีหน้าที่ในการสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อน และการตัดสินใจขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นนักสื่อสาร คิดเชิงวิเคราะห์ระดับสูง มีภาวะผู้นำ และมีสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์ จะได้รับมอบหมายให้พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัท ตั้งแต่การทำความสะอาดไปจนถึงการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล พวกเขาทำงานข้ามหน้าที่กับทีมอื่นๆ ทั่วทั้งองค์กร เช่น การตลาด ความสำเร็จของลูกค้า และการดำเนินงาน พวกเขาเป็นที่ต้องการอย่างมากในข้อมูลในปัจจุบันและเศรษฐกิจที่หนักหน่วงด้านเทคโนโลยี ซึ่งเงินเดือนและการเติบโตของงาน สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพียงแค่ภาษาโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล และวิธีแปลงข้อมูลเป็นการแสดงภาพ พวกเขาควรจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบๆตัวโดยธรรมชาติ แต่ต้องใช้เลนส์วิเคราะห์ มีลักษณะบุคลิกภาพที่คล้ายกับแผนกประกันคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจมีความพิถีพิถันในขณะที่พวกเขาตรวจสอบข้อมูลจำนวนมาก และค้นหารูปแบบและคำตอบ พวกเขายังมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างอัลกอริธึมใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือสร้างคลังฐานข้อมูลที่มีการจัดการ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องรู้วิธีสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น กับทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า อาจมีทางตัน ทางเลี้ยวที่ผิด หรือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากมาย แต่นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลควรมีแรงขับและกรวดเพื่อคงอยู่ในน้ำด้วยความอดทนในการวิจัย

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น Data Scientist

ผู้คนที่ทำงานในตำแหน่ง Data Scientist ส่วนใหญ่ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีทางอื่นในการเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น การเพิ่มความเชี่ยวชาญพิเศษด้วยการอบรมคอร์สต่างๆ หรือ การศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ก่อนที่จะรับงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับเริ่มต้น

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็น Data Scientist

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำเป็นต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่พวกเขาทำงานตลอดจนความรับผิดชอบในงานของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่วนใหญ่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น R และ Python ตลอดจนการวิเคราะห์ทางสถิติ การสร้างภาพข้อมูล เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การล้างข้อมูล การวิจัย คลังข้อมูลและโครงสร้าง เป็นต้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท
Starfish Future Labz

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่อาชีพ ขายของออนไลน์

การขายของออนไลน์ เป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ แม่ค้าออนไลน์จึงควรเรียนรู้เทคนิควิธีการและทำความเข้าใจถึงสินค้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่อาชีพ ขายของออนไลน์
Starfish Academy

ก้าวสู่อาชีพ ขายของออนไลน์

Starfish Academy
2199 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27
Starfish Academy

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
256 views • 3 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1106 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27
Starfish Academy

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
214 views • 2 ปีที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
281 views • 2 ปีที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "