เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอาชีพใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ความสามารถของเด็กรุ่นใหม่จึงไม่ใช่ทำงานแบบเดิมๆหรือคิดแต่เรื่องเดิมๆอีกต่อไป เพราะฉะนั้นน้องๆ ต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะได้ก้าวทันโลก และปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง และเพื่อไม่ให้ตกงานหลังจากเรียนจบ

รายละเอียดคอร์ส

เด็กรุ่นใหม่ควรมีทักษะอะไรบ้างในอนาคต หรือแม้แต่คนที่จะเริ่มทำธุรกิจนั้นต้องมีทักษะอะไร เราต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง จากการวิจัยของ World Economic Forum (WEF) ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ซึ่งมีอาชีพที่จะหายไปและอาชีพที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เด็กรุ่นใหม่จึงต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะได้ก้าวทันโลก และปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง WEF จึงกำหนดทักษะที่สำคัญไว้ 16 ทักษะ โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก

Learning Outcomes

รู้จัก 3 หมวดทักษะ ที่แบ่งโดย World Economic Forum

เจาะลึก Foundational Literacies

เจาะลึก Competencies

เจาะลึก Character Qualities

4 บทเรียน

รู้จัก 3 หมวดทักษะ ที่แบ่งโดย World Economic Forum

รู้จัก 3 หมวดทักษะ ที่แบ่งโดย World Economic Forum

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เจาะลึก Foundational Literacies

เจาะลึก Foundational Literacies

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เจาะลึก Competencies

เจาะลึก Competencies

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เจาะลึก Character Qualities

เจาะลึก Character Qualities

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ