Cyber Security Expert นักอุดช่องโหว่ ป้องกันการโจรกรรมบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
Starfish Academy 969 views • 1 ปีที่แล้ว
Cyber Security Expert นักอุดช่องโหว่ ป้องกันการโจรกรรมบนโลกไซเบอร์

Cyber ​​Security หรือ ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เป็นประเด็นร้อนทั้งในสื่อ และโลกธุรกิจพอสมควร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอที ที่ในแต่ละปีมีเหยื่อที่โดนโจมตีจากผู้ไม่หวังดี โจรกรรมข้อมูลสำคัญส่วนตัวทางไซเบอร์ จนนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินมูลค่ามากมายมหาศาล ของผู้คนหลายแสนคนทั่วโลกในแต่ละปี

ปัจจุบันหลายองค์กรด้านธุรกิจ จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งต้องพึ่งพาผู้ที่เรียกว่า “Cyber Security Expert” บอกได้เลยว่าตำแหน่งงานนี้ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกวัน ขนานไปกับโลกไซเบอร์ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง เนื่องจากคนเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญในการช่วยปกป้องธุรกิจ (และบุคคล) จากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งทำให้ธุรกิจต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากได้

"Cyber Security Expert" ทำอะไร?

Cyber Security Expert หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และศูนย์กลางของข้อมูล ต้องค้นหาช่องโหว่ และความเสี่ยงของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คอยจัดการและตรวจสอบการโจมตี และการบุกรุก ต้องรับรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นโดยปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หากจะกล่าวไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์คงเป็นเหมือนผู้รักษาประตูในยุคดิจิทัล ที่ต้องคอยรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย และข้อมูลสำหรับบริษัทและองค์กรเอาไว้ให้ดีและปลอดภัยที่สุด

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยปกติแล้วจะมีส่วนช่วยวางแผนให้องค์กรในด้านการนำระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ ๆ มาใช้ โดยงานทั่วไป และหน้าที่ประจำวันของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ได้แก่

 • วิเคราะห์ และประเมินภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบ และประเมินเครือข่ายของธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกบุกรุกหรือมีการรั่วไหล
 • ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนต่างๆ เช่น จัดการกับ ไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และการเข้ารหัสเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
 • จัดทำรายงานทางเทคนิค
 • ให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • อัพเดทติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ล่าสุด

คุณสมบัติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็น "Cyber Security Expert"

เป็นที่แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จำเป็นต้องมีความถนัดในคอมพิวเตอร์ในระดับสูง โดยทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ 

 • ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
 • ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ความรู้ด้านโทรคมนาคม
 • ความใส่ใจในรายละเอียดอย่างเข้มงวด
 • ความเพียร และความมุ่งมั่น
 • ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จำเป็นต้องสื่อสารได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์มักถูกเรียกตัวในยามวิกฤตหรือฉุกเฉิน หรือเมื่อเครือข่ายหรือระบบข้อมูลเกิดปัญหาขึ้น ดังนั้นความสามารถในการเติบโตภายใต้สถานการณ์ "ฉุกเฉิน" จึงมีความสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาจต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการนำเทคโนโลยีใหม่ และซอฟต์แวร์ความปลอดภัยมาใช้ในขณะที่พัฒนา แต่คนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำเป็นต้องเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่หรือเวิร์กโฟลว์ ดังนั้นความสามารถในการระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการเกี่ยวข้องกับความต้องการ และการคัดค้านของเพื่อนร่วมงานก็มีความสำคัญเช่นกัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวในโลกที่เคลื่อนไหว และดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กลไกการโจมตีแบบดิจิทัลใหม่ๆ ปรากฏขึ้นตลอดเวลา และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รับมอบหมายให้ค้นหาว่าต้องใช้ทักษะ และประสบการณ์ประเภทใดในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านั้น ซึ่งมักจะหมายความว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

หากจะกล่าวไปแล้ว ในแง่ของทักษะ ประสบการณ์ และกรอบความคิดทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ จะต้องเป็นเหมือนมีด Swiss Army ในโลกดิจิทัล บุคคลในตำแหน่งงานนี้ต้องมีวินัย และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายได้เป็นอย่างดีค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท
Starfish Future Labz

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
2:00 ชั่วโมง

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

ในปัจจุบันภาษา Python นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นภาษาที่อ่านง่าย มีความใกล้เคียงกั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น
Starfish Academy

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

Starfish Academy
2113 ผู้เรียน
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line
Starfish Future Labz

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Future Labz
1004 ผู้เรียน

Related Videos

"7 สายงานแห่งอนาคต"
04:27
Starfish Academy

"7 สายงานแห่งอนาคต"

Starfish Academy
150 views • 1 ปีที่แล้ว
"7 สายงานแห่งอนาคต"
TOP BITKUB
03:38
Starfish Academy

TOP BITKUB

Starfish Academy
492 views • 1 ปีที่แล้ว
TOP BITKUB
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2263 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
471 views • 7 เดือนที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต