ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทางการขายของ และข้อคิดดีๆจากแม่ค้ามือใหม่ที่สามารถสร้างสินค้าจากความชอบของตัวเอง

เรียนรู้เรื่อง แนวคิดการสร้างอาชีพจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

อยากหารายได้เสริมจากสิ่งจากที่เราชอบ เริ่มต้นจากความไม่รู้ จึงหาวิธีและเรียนรู้ฝึกทำลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จนมีแบรนด์เป็นของตัวเอง เราจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ ช่องทางการขายของ และแนวคิดดีๆจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจำหน่ายสู่ตลาดในยุคปัจจุบัน

Learning Outcomes

แนวคิดการสร้างอาชีพจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์

การทำช่องทางการขาย

การมองโอกาสของตัวเอง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

แนวคิดการสร้างอาชีพจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

แนวคิดการสร้างอาชีพจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์

วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์
การทำช่องทางการขาย

การทำช่องทางการขาย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การทำช่องทางการขาย
การมองโอกาสของตัวเอง

การมองโอกาสของตัวเอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การมองโอกาสของตัวเอง