ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ที่ว่า ยังหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร จึงทำให้ความฝันของตัวเองยังไม่เป็นจริง เพราะไม่สามารถค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบได้

เรียนรู้เรื่อง แนวคิด และจุดเริ่มต้นสร้างธุรกิจ ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างอาชีพเริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบและถนัด นำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าตัวเองชอบอะไร ก็จะทำให้เราตั้งใจที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นให้ออกมาอย่างดีที่สุด

Learning Outcomes

แนวคิดและจุดเริ่มต้นสร้างธุรกิจ

ช่องทางการขาย การโปรโมท

การต่อยอดธุรกิจ

ปัญหาที่เจอ บทพิสูจน์ความสำเร็จ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

แนวคิด และจุดเริ่มต้นสร้างธุรกิจ

แนวคิด และจุดเริ่มต้นสร้างธุรกิจ

ช่องทางการขาย การโปรโมท

ช่องทางการขาย การโปรโมท

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ช่องทางการขาย การโปรโมท
การต่อยอดธุรกิจ

การต่อยอดธุรกิจ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การต่อยอดธุรกิจ
ปัญหาที่เจอ บทพิสูจน์ความสำเร็จ

ปัญหาที่เจอ บทพิสูจน์ความสำเร็จ