6 วิธีพาลูกคลายเครียด ช่วงเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy 1869 views • 2 ปีที่แล้ว
6 วิธีพาลูกคลายเครียด ช่วงเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเด็กๆในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid -19 และเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่พอจะลดความตึงเครียด หรือพอจะให้เด็กๆได้รู้สึกผ่อนคลาย และยังได้พัฒนาการด้านต่างๆไปด้วย วันนี้เรามีตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ที่ให้เด็กๆทำในช่วงพักจากการเรียนออนไลน์มาฝากคุณพ่อ คุณแม่กันค่ะ

1. คุยกับเพื่อนๆผ่านวิดีโอคอล

 การที่เด็กๆ ต้องกักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้พบเจอหรือเล่นกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เด็กเกิดอาการซึมเศร้าได้ ยิ่งการเรียนออนไลน์ อาจเป็นตัวเร่งให้เด็กเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นอีก คุณพ่อคุณแม่จึงควรให้เด็กๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ บ้าง

โดยอาจใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ โซเชียลมีเดียส่งข้อความแชท โทรคุย หรือวิดีโอคอล 

2. กิจกรรม Ice Breaking 

กิจกรรมนี้อาจจะทำกับครูหรือเพื่อนในห้องเพื่อใช้เป็นกิจกรรมเช็คอิน โดยอาจจะเลือกมาหนึ่งเกม เช่น เกมบอกสิ่งที่ชอบ ซึ่งเกมนี้จะทำให้เด็กๆกล้าบอกสิ่งที่ตัวเองชอบหรือทำเป็นงานอดิเรก โดยเริ่มจากให้ผู้เล่นจับกลุ่มกันจำนวน 4-5 คน ให้แต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบ เช่น สัตว์เลี้ยง อาหาร ขนม หรือดอกไม้ พร้อมบอกเหตุผล โดยวิธีนี้จะช่วยทลายกำแพงบางอย่าง ทำให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อนในมุมต่างๆมากขึ้น 

3. เล่นเกมออนไลน์

การเล่นเกมมออนไลน์ก็เป็นการส่งเสริมเด็กให้ผ่อนคลายอีกด้านหนึ่ง ควรเลือกเกมที่ส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น เกม Moving Out ให้การย้ายบ้านเป็นเรื่องสนุกด้วยอุปสรรคต่าง ๆ ที่พร้อมจะขัดขวางการย้ายของออกจากบ้าน ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหา และหาทางย้ายสิ่งของออกจากบ้านภายในเวลาที่กำหนดให้ได้ โดยร่วมมือกับเพื่อน หรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้ภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดี    

4. อ่านหนังสือ 

การอ่านหนังสือเหมือนเป็นการออกกำลังสมอง เพื่อที่สมองจะได้ทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความจำ เพราะการอ่านหนังสือ สมองจะเก็บเนื้อหาที่อ่าน และจินตนาการตามเนื้อเรื่องที่อ่านตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ และมีไหวพริบที่ดีมากขึ้น 

5. ทำอาหาร/ขนม

การชวนลูกทำอาหารหรือขนม ให้เด็กๆช่วยหยิบอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการฝึกประสาทสัมผัส ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส การได้สัมผัสเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้การทำอาหาร/ขนม เป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนและการวางแผน ช่วยเสริมสร้างกระบวนการจัดการระบบของการคิด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จลุล่วง

6. ทำงานบ้าน

การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทำงานบ้านอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย เป็นการฝึกลูกได้ดีที่สุด ทั้งฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย อดทน ละเอียดรอบคอบ และยังฝึกการรู้จักวางแผน ลงมือทำ แก้ปัญหาและเห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ตัวอย่างกิจกรรมข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนที่คุณครู คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง จะนำมาทำกับลูกๆ ในช่วงพักจากการเรียนออนไลน์ หรือจะนำไปใช้ในช่วงวันว่างของครอบครัว เพื่อให้เด็กๆได้ทั้งผ่อนคลาย และได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้กับลูกๆไปด้วย เพราะกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้ผ่อนคลาย ให้ความสนุกเพลิดเพลิน ยังสามารถกระตุ้นให้ลูกๆมีทักษะในด้านต่างๆได้อีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1348 ผู้เรียน
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
Starfish Academy

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
3023 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจ นำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างให้เด็กพร้อมที่จะเผชิญโลก และสังคมปัจจุ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

สอนคุณธรรมให้ลูก พ่อแม่ก็ทำได้

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

โรคโรคติดต่อ Covid-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันโรค รู้จักป้องกันตนเองและเด็กไม่ให้ติดต่อ โ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19
Starfish Academy

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

Starfish Academy
7749 ผู้เรียน

Related Videos

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
96 views • 2 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32
Starfish Academy

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

Starfish Academy
341 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
30:16
Starfish Academy

การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”

Starfish Academy
75 views • 1 ปีที่แล้ว
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
171 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก