ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

โรคโรคติดต่อ Covid-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันโรค รู้จักป้องกันตนเองและเด็กไม่ให้ติดต่อ โรค นี้ ดังนั้นเราทุกคนจึงควรได้รับความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับสาเหตุลักษณะอาการของการเกิดโรคนี้ว่าเกิดจากอะไร โรคนี้สามารถติดต่อทางใดได้บ้าง เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองและเด็กให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์และช่วงเวลาที่เรายังคงต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสังคม

เรียนรู้เรื่อง มาทำความรู้จัก โรคติดต่อ Covid-19 ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ในปัจจุบันโรคติดต่อ Covid-19 ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และมีต้นกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งจัดเป็นประเทศในกลุ่มเสี่ยงนี้ด้วย เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรค และเตรียมตัวที่จะป้องกันตนเองและเด็กให้ห่างไกลจากโรคติดต่อ Covid-19 นี้ ดังนั้นเราทุกคนจึงควรได้รับความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับสาเหตุลักษณะอาการของการเกิดโรคนี้ว่าเกิดจากอะไร โรคนี้สามารถติดต่อทางใดได้บ้าง เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองและเด็กให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้อย่างไรบ้างในสถานการณ์และช่วงเวลาที่เรายังคงต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสังคม

Learning Outcomes

มาทำความรู้จัก โรคติดต่อ Covid-19

โรคติดต่อ Covid -19 ติดต่อทางไหน

ลักษณะอาการของโรคติดต่อ Covid-19

วิธีป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

มาทำความรู้จัก โรคติดต่อ Covid-19

มาทำความรู้จัก โรคติดต่อ Covid-19

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
มาทำความรู้จัก โรคติดต่อ Covid-19
โรคติดต่อ Covid -19 ติดต่อทางไหน

โรคติดต่อ Covid -19 ติดต่อทางไหน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โรคติดต่อ Covid -19 ติดต่อทางไหน
ลักษณะอาการของโรคติดต่อ Covid-19

ลักษณะอาการของโรคติดต่อ Covid-19

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ลักษณะอาการของโรคติดต่อ Covid-19
วิธีป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากโรคติดต่อCovid-19

วิธีป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากโรคติดต่อCovid-19