สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้เมื่อมีลูก LGBTQ+

Starfish Academy
Starfish Academy 4464 views • 2 ปีที่แล้ว
สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้เมื่อมีลูก LGBTQ+

ในยุคที่เปิดกว้าง และยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากมีเยาวชน ที่ค้นพบตัวตนเร็วขึ้นกว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว แต่ถึงแม้ว่าสังคมจะเปิดกว้างสังแค่ไหน แต่สำหรับพ่อแม่ การที่ลูกเดินมาบอกว่าพวกเขาเป็น LGBTQ+ ก็มักอดเป็นห่วงไม่ได้ บทความนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างความเข้าใจและยืนหยัดเคียงข้างลูกไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพศใดก็ตาม

LGBTQ+ คืออะไร?

คำว่า LGBTQ+ คือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ 

  • L   ย่อมาจาก Lesbian 
  • G  ย่อมาจาก Gay 
  • B   ย่อมาจาก Bisexual 
  • T   ย่อมาจาก Transgender คือ กลุ่มคนข้ามเพศ จากเพศชายเป็นเพศหญิง หรือเพศหญิงเป็นเพศชาย เป็นผู้ที่รับรู้ว่าตนเองมีเพศภาวะไม่สอดคล้องกับเพศสรีระ ตามรูปแบบที่สังคมกำหนด
  • Q ย่อมาจาก Queer คือ กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งแล้วแต่ความชอบ ไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศและความรัก รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์

สำหรับเครื่องหมายบวก หรือพลัส ที่ต่อท้ายคำว่า LGBTQ ได้มีการเพิ่มขึ้นภายหลัง เพื่อรวมถึงกลุ่มผู้ที่มีการแสดงออกทางเพศอื่นๆ ที่อาจต่างไปจากแบบที่เราเคยรู้จัก 

คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจสงสัยว่า เพราะเหตุใดกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจึงเพิ่มมากขึ้น เป็นเพราะกระแสนิยม หรือแค่เป็นเรื่องตามเทรนด์ หากย้อนไปในประวัติศาสตร์ จะพบว่าความหลากหลายทางเพศอยู่กับมนุษย์มานานแล้ว อีกทั้งยังพบพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความหลากหลายทางเพศ ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เรื่องความหลากหลายทางเพศจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ และการแพทย์สมัยใหม่ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่เป็นเรื่องของรสนิยมที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง 

เมื่อลูกเปิดใจ พ่อแม่ต้องเข้าใจ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องตามธรรมชาติ แม้ว่าทางการแพทย์จะพยายามหาคำตอบที่แน่ชัดของความหลากหลายทางเพศนี้ แต่ก็ยังไม่อาจระบุสาเหตุได้ สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยค้นพบคือ DNA ก็อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศสภาพของบุคคล และเรื่องเพศของมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกิดกว่าจะหาคำตอบที่แน่ชัดได้ ดังนั้น หากลูกเดินมาบอกว่าเขาคือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรทำ คือ ไม่ด่วนตัดสิน เพราะลูกไม่ได้เลือกที่จะเป็น พ่อแม่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ เพราะเมื่อลูกเลือกที่จะบอกเรา นั่นหมายความว่าลูกต้องการกำลังใจ และการยอมรับจากพ่อแม่ 

แน่นอนว่าคุณอาจจะช็อกกับสิ่งที่ลูกกำลังบอก หากนึกอะไรไม่ออก การเงียบและฟัง อาจเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุด หลังจากที่ลูกพูดจบแล้ว จึงค่อยกล่าวขอบคุณที่ลูกเลือกแสดงตัวตนที่แท้จริงกับพ่อแม่ สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือ ทำเป็นนิ่งเฉย ไม่สนใจ 

(เพราะไม่รู้ควรตอบสนองอย่างไร) หรือเปลี่ยนเรื่องพูด เพราะอาจทำให้ลูกเข้าใจว่า พ่อแม่ปฏิเสธ ไม่ยอมรับตัวตนของพวกเขา 

ข้อมูลจากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยพญ.พิชญา พจนโพธา ระบุว่า ในช่วงวัยรุ่น ลูกอาจสับสน ต้องการเวลาและกำลังใจในการทำความเข้าใจตนเอง ทั้งเรื่องเพศและเรื่องอื่นๆในชีวิต พ่อแม่ช่วยได้โดยการเป็นผู้ฟังที่ดี การรับฟังโดยไม่ตัดสินผิดถูกจะช่วยให้เข้าใจลูกมากขึ้น สิ่งที่วัยรุ่นต้องการมากที่สุด คือการยอมรับ ทั้งจากครอบครัวและเพื่อนๆ เรื่องเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่ควรนำมาพูดคุยในเชิงล้อเลียน ถ้าบ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยที่ลูกรู้สึกสบายใจ ก็จะช่วยให้ลูกค้นหาตัวตนของเขาได้เต็มที่ มีความมั่นใจ

การยอมรับคือสิ่งสำคัญ

สำหรับลูกๆ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการได้รู้ว่าพวกเขาเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ไม่เฉพาะกับเด็กๆ ที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่ลูก “ทุกคน” ต้องการให้พ่อแม่ยอมรับตัวตน และความสามารถของพวกเขา เพราะเด็กแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกัน พ่อแม่ควรยอมรับในตัวลูก ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง โดยเฉพาะเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง จะช่วยให้ลูกฝ่าฝันแรงปะทะต่างๆ จากสังคมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ 

ช่วยให้ลูกยืนหยัดอย่างสง่างาม

แม้ว่าสังคมจะเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการบูลลี่ หรือรังแกเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นรสนิยม ไม่ใช่ความผิดปกติ ถึงแม้เด็ก LGBTQ+ จะได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และครอบครัว แต่เมื่อออกสู่สังคม ก็อาจตกเป็นเป้าของการบูลลี่ได้  

ข้อมูลจาก Government Equalities Office (GEO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมแห่งอังกฤษได้ ทำสำรวจเมื่อปี 2017 พบว่า ร้อยละ 19 ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกล่วงละเมิดทางวาจา ถูกดูหมิ่น หรือถูกวิจารณ์ทางโลกออนไลน์อย่างรุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมาเพียงเพราะว่าพวกเขาเป็น LGBT ซึ่งผลกระทบของการถูกบูลลี่อาจทำให้เด็กๆ ขาดเรียนบ่อย กระทบความสำเร็จทางด้านการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพอารมณ์ที่ดี

พ่อแม่ช่วยให้ลูกที่มีความหลากหลายทางเพศยืนหยัดอย่างสง่างามในสังคมได้ ด้วยการยอมรับ เป็นกำลังใจและสนับสนุนเมื่อลูกทำสิ่งที่ถูกต้อง ปกป้องลูกจากการถูกรังแก นอกจากนี้ ควรสอนให้ลูกรู้จักรับมือกับการถูกกลั่นแกล้ง เช่น ทำเป็นไม่สนใจ ไม่ให้ค่ากับคนที่กลั่นแกล้ง เมื่อคนพวกนี้ไม่ได้รับความสนใจก็อาจหยุดแกล้งไปเอง แต่หากมีแนวโน้มว่าอาจถูกกลั่นแกล้งมากขึ้น ควรรีบออกจากบริเวณนั้นและขอความช่วยเหลือ บอกให้ลูกแจ้งให้พ่อแม่ และคุณครูทราบทุกครั้งที่ถูกรังแก เก็บหลักฐานการถูกกลั่นแกล้งไว้ หากเป็นข้อความออนไลน์ก็ควรแคปหน้าจอเก็บไว้

สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่ ควรอธิบายให้ลูกฟังว่า ถึงแม้สังคมจะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจ ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดของลูก แต่เป็นปัญหาของพวกเขาเองต่างหากที่ไม่ยอมเปิดใจ หากลูกหลีกเลี่ยงคนกลุ่มนี้ได้ ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะความปลอดภัยสำคัญที่สุด หากลูกรู้สึกท้อแท้ เสียใจกับการถูกรังแก ควรให้กำลังใจ และทำให้ลูกรับรู้ว่าคุณยอมรับตัวตนของเขาเสมอไม่ว่าจะอย่างไร เพราะแรงสนับสนุนของพ่อแม่คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับลูก LGBTQ+

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1348 ผู้เรียน
เครื่องมือผู้ปกครอง
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to Play : กลเม็ดพิชิตใจเด็ก

“เล่นให้เด็กติดใจ”จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าหากเรารู้เคล็ดลับบทเรียนนี้จะช่วยให้คุณ “เป็นคนที่ เล่นอย่างสนุก”“เข้าใจวิธีการเ ...

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
How to Play : กลเม็ดพิชิตใจเด็ก
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

How to Play : กลเม็ดพิชิตใจเด็ก

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
Starfish Academy

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
3023 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

โรคโรคติดต่อ Covid-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันโรค รู้จักป้องกันตนเองและเด็กไม่ให้ติดต่อ โ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19
Starfish Academy

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

Starfish Academy
7749 ผู้เรียน

Related Videos

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32
Starfish Academy

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

Starfish Academy
341 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
วิธีที่จิตแพทย์ใช้ช่วยเด็กที่พลั้งพลาดให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง
34:16
Starfish Academy

วิธีที่จิตแพทย์ใช้ช่วยเด็กที่พลั้งพลาดให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

Starfish Academy
23 views • 1 ปีที่แล้ว
วิธีที่จิตแพทย์ใช้ช่วยเด็กที่พลั้งพลาดให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง
เลี้ยงลูกแบบไหน ไม่ทำให้พี่น้องทะเลาะกัน
34:03
Starfish Academy

เลี้ยงลูกแบบไหน ไม่ทำให้พี่น้องทะเลาะกัน

Starfish Academy
31 views • 1 ปีที่แล้ว
เลี้ยงลูกแบบไหน ไม่ทำให้พี่น้องทะเลาะกัน
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
171 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก