Empathy Skill กับการทำงาน

Starfish Academy
Starfish Academy 1468 views • 9 เดือนที่แล้ว
Empathy Skill กับการทำงาน

เรามาทำความรู้จักกับ Empathy Skill ถ้าเราต้องนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้ว จะเป็นผลดีต่อการทำงานอย่างไรบ้าง Empathy Skill ก็คือความสามารถในการทำความเข้าใจผู้อื่น ด้วยการใส่ใจและเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งในด้านความคิด มุมมอง และความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกัน หากเรานำมาปรับใช้กับการทำงานก็จะช่วยให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และออกมาดีได้อีกด้วย เพราะจะลดความขัดแย้ง และการไม่เข้าใจกันในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างในกรณีที่เพื่อนร่วมงานมาขอคำปรึกษาจากเรา เกี่ยวกับปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ การมี Empathy Skill ก็คือการที่เรารับฟังเขาอย่างใส่ใจ พร้อมอยู่ข้างๆเวลาเจอปัญหา สิ่งที่ได้รับกลับมาคงเป็นความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ Empathy Skill ยังสามารถใช้ได้กับการบริการ การบริหารงาน และการแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย เราลองมาดูกันค่ะว่า สามารถใช้ได้อย่างไร ดังนี้

  1. Empathy Skill กับการบริการ หากเราเข้าใจความต้องการของลูกค้า จะทำให้เราสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และสร้างความรู้สึกดี ๆ ได้ง่ายขึ้น 
  2. Empathy Skill กับการบริหารงาน แม้จะเป็นชิ้นงานเดียวกัน แต่คนทำงานแต่ละคน ก็จะมีวิธีที่ถนัดในการทำงานให้สำเร็จแตกต่างกันไป การมองจากมุมมองของเขา ก็จะทำให้เราสามารถมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. Empathy Skill กับการแสดงความคิดเห็น จะทำให้ลดความขัดแย้งลงได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรเล็กหรือใหญ่ เราต่างต้องพึ่งพาทั้งเพื่อนร่วมงานในแผนกตัวเองและแผนกอื่น ๆ

เราจะเห็นได้ว่า การทำความเข้าใจผู้อื่นด้วยการใส่ใจและเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้น เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งการคุยกับเพื่อนร่วมงาน การบริหารงานภายใน หรือการบริการต่างๆ นอกจากนี้ Empathy Skill ยังนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีด้วยค่ะ 

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีวิธีการฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยEmpathy Mapping ซึ่งเราสามารถฝึกได้ด้วยการหยุดมองสิ่งที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากมุมมองของตัวเอง แต่เป็นการมองสิ่งที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของผู้อื่น ตลอดขั้นตอนนั้น ให้เราลองฝึกวางความคิดและความเป็นตัวเองลงมากที่สุด และพยายามสร้างจินตนาการ เหตุการณ์สมมติว่าเขารับรู้อะไร และรู้สึกอย่างไรผ่านสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ค่ะ

จะเห็นได้ว่า การมี Empathy เป็นทักษะที่สำคัญที่ทุกคนควรมีค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Empathy Skill ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ทั้งการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็น เพื่อให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก :   

https://blog.jobthai.com/career-tips/empathy-skill

https://www.mangozero.com/empathy/

https://bit.ly/2TrkVli

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

พื้นฐานที่ดีที่จะทำให้เราสามารถต่อยอดในทุกสิ่งที่ต้องการได้ ในทางการเงิน คือ การมีวินัยทางการเงินที่ดี เพราะจัดการด้านการเงิน ...

ทักษะในศตวรรษที่21 ออมเงิน การบริหารจัดการตนเอง
How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

How to ฝึกวินัยทางการเงินเบื้องต้น

Starfish Academy
Starfish Academy
385 ผู้เรียน

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทครู พฤติกรรม
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
821 ผู้เรียน

Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การรู้จักตนเอง

Social Media Detox จะพาคุณออกจากความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้น มอบสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีกลับคืน รวมทั้งได้ช่วงเวลาอันมีค่ ...

เทคโนโลยี สุขภาพ การบริหารจัดการตนเอง
Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล

Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล

Starfish Academy
Starfish Academy
255 ผู้เรียน

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภายใต้การระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของโลก การพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทาง ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ
เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

Starfish Academy
Starfish Academy
271 ผู้เรียน

Related Videos

5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์
02:51

5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์

Starfish Academy
Starfish Academy
451 views 9 เดือนที่แล้ว
5 วิธี เช็คข่าวปลอม ชัวร์ก่อนแชร์
Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ
02:47

Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
150 views 9 เดือนที่แล้ว
Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ
เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill
04:07

เอาตัวรอดยุคโควิด ต้องล้มได้ลุกได้ด้วย Resilience skill

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
Starfish Academy
110 views 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน