How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง

How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง

การรู้จักตัวตนที่เป็นตัวเราจริงๆ รู้ว่าเราเป็นใครและอยากทำอะไร ก็จะส่งผลให้เรามีความมั่นใจ พร้อมค้นหาวิธีพัฒนาตนเองและเข้าใจเป้าหมายในชีวิตของเรามากขึ้น

รายละเอียดคอร์ส

การรู้จักและเข้าใจตัวเองเป็นหนึ่งความสามารถพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ และยังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายชีวิต ย่อมทำให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้และเข้าใจยอมรับผู้อื่น นอกจากจะทำให้รู้ว่าเราเป็นใครแล้ว ยังทำให้เรารับรู้ว่าต้องการอะไรและได้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นคนที่รู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แค่ต้องยอมรับอดีตและมองอนาคต มันจะช่วยให้เราเลือกทางเดินที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง ซึ่งจะทำให้เรามีความสุขและพึงพอใจในตัวเองมากขึ้น

Learning Outcomes

รู้จักตัวเอง จะต้องรู้อะไรบ้าง?

ตัวอย่างกิจกรรมที่วัยรุ่นสามารถออกไปค้นหาตัวเองได้

วิธีการทบทวนตัวเอง Self-Reflection

วิธีการจัดเก็บกิจกรรมการทบทวนตัวเอง & เก็บ Portfolio

4 บทเรียน

รู้จักตัวเอง จะต้องรู้อะไรบ้าง?

รู้จักตัวเอง จะต้องรู้อะไรบ้าง?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมที่วัยรุ่นสามารถออกไปค้นหาตัวเองได้

ตัวอย่างกิจกรรมที่วัยรุ่นสามารถออกไปค้นหาตัวเองได้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการทบทวนตัวเอง Self-Reflection

วิธีการทบทวนตัวเอง Self-Reflection

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการจัดเก็บกิจกรรมการทบทวนตัวเอง & เก็บ Portfolio

วิธีการจัดเก็บกิจกรรมการทบทวนตัวเอง & เก็บ Portfolio

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง รู้จักตัวเอง จะต้องรู้อะไรบ้าง?
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 945 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ