พัฒนาการของเด็กๆ บอกอะไรได้บ้างนะ

Starfish Academy
Starfish Academy 1343 views • 2 ปีที่แล้ว
พัฒนาการของเด็กๆ บอกอะไรได้บ้างนะ

ช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีเป็นวัยที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังนั้นการสอนให้เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์

อันดับแรกต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ‘พัฒนาการ’ หมายถึง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ การเพิ่มพูนความสามารถในแต่ละด้านของบุคคล ทำให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นการประเมินเด็ก ๆ ควรจะประเมินทั้ง 4 ด้านดังนี้


> ด้านร่างกาย

 • ดูการพัฒนาของมัดกล้ามเนื้อของร่างกาย ดูจากการชอบปีนป่าย ขี่จักรยาน
 • การสมมติของสิ่งไม่มีชีวิตว่ามีชีวิต อย่างการชอบเล่นตุ๊กตา หรือพูดคุยกับตุ๊กตา
 • การตั้งคำถาม เด็กมักจะตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ทำไมรถถึงวิ่ง
 • เด็กจะสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน


> ด้านสังคม

 • เด็กจะสามารถดูแลตัวเองได้ เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว ทานข้าว แปรงฟัน เด็กควรจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่นการเข้าหาเพื่อน การแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อฟังคำสอนของผู้ปกครอง และรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด


> ด้านสติปัญญา

 • เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้ สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของวัตถุและสถานที่ได้ มีทักษะการใช้ภาษาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะอธิบายประสบการณ์ของตนได้         
 • เด็กวัยนี้สามารถที่จะวาดภาพพจน์ในใจได้ การใช้ความคิดคำนึงหรือการสร้างจินตนาการและการประดิษฐ์ เป็นลักษณะพิเศษของเด็กในวัยนี้
 • เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีความตั้งใจทีละอย่าง หรือยังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาหลาย ๆ อย่างผสม ๆ กัน เด็กจะไม่สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลาย ๆ อย่างปนกัน
 • ความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนัก ปริมาตร และความยาว ยังค่อนข้างสับสน เด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร ความสามารถในการจัดลำดับ การตัดสินใจของเด็กในวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้ ยังไม่รู้จักใช้เหตุผล


> ด้านอารมณ์

 • เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เช่น เมื่อรู้สึกโกรธ จะแสดงอาการกรีดร้องหรือลงไปดิ้นกับพื้น


จากพัฒนาการทั้งหมด การสังเกตพัฒนาการของเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อจะได้รับรู้ว่า เด็กมีการพัฒนาอย่างไร เพื่อทำให้เด็กพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาในขั้นต่อ ๆ ไป

บทความใกล้เคียง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
33 views • 4 วันที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
บทที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem
02:27

บทที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem

11 views • 1 เดือนที่แล้ว
บทที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง Self-Esteem
บทที่ 3 เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ
01:56

บทที่ 3 เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ

17 views • 1 เดือนที่แล้ว
บทที่ 3 เทคนิคการสร้าง Self-Esteem ให้กับเด็กๆ
บทที่ 2 10 Checklist อาการ สัญญาเตือนของคนที่มีภาวะ Self-Esteem ต่ำ
01:55

บทที่ 2 10 Checklist อาการ สัญญาเตือนของคนที่มีภาวะ Self-Esteem ต่ำ

6 views • 1 เดือนที่แล้ว
บทที่ 2 10 Checklist อาการ สัญญาเตือนของคนที่มีภาวะ Self-Esteem ต่ำ