พัฒนาการของเด็กๆ บอกอะไรได้บ้างนะ

พัฒนาการของเด็กๆ บอกอะไรได้บ้างนะ

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
419 views

ช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีเป็นวัยที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังนั้นการสอนให้เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์

อันดับแรกต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ‘พัฒนาการ’ หมายถึง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ การเพิ่มพูนความสามารถในแต่ละด้านของบุคคล ทำให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นการประเมินเด็ก ๆ ควรจะประเมินทั้ง 4 ด้านดังนี้


> ด้านร่างกาย

  • ดูการพัฒนาของมัดกล้ามเนื้อของร่างกาย ดูจากการชอบปีนป่าย ขี่จักรยาน
  • การสมมติของสิ่งไม่มีชีวิตว่ามีชีวิต อย่างการชอบเล่นตุ๊กตา หรือพูดคุยกับตุ๊กตา
  • การตั้งคำถาม เด็กมักจะตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ทำไมรถถึงวิ่ง
  • เด็กจะสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน


> ด้านสังคม

  • เด็กจะสามารถดูแลตัวเองได้ เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว ทานข้าว แปรงฟัน เด็กควรจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่นการเข้าหาเพื่อน การแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อฟังคำสอนของผู้ปกครอง และรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด


> ด้านสติปัญญา

  • เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้ สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของวัตถุและสถานที่ได้ มีทักษะการใช้ภาษาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะอธิบายประสบการณ์ของตนได้         
  • เด็กวัยนี้สามารถที่จะวาดภาพพจน์ในใจได้ การใช้ความคิดคำนึงหรือการสร้างจินตนาการและการประดิษฐ์ เป็นลักษณะพิเศษของเด็กในวัยนี้
  • เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีความตั้งใจทีละอย่าง หรือยังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาหลาย ๆ อย่างผสม ๆ กัน เด็กจะไม่สามารถแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลาย ๆ อย่างปนกัน
  • ความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนัก ปริมาตร และความยาว ยังค่อนข้างสับสน เด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร ความสามารถในการจัดลำดับ การตัดสินใจของเด็กในวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้ ยังไม่รู้จักใช้เหตุผล


> ด้านอารมณ์

  • เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณ์แบบผู้ใหญ่ คือ โกรธ อิจฉา กังวล ก้าวร้าว พอใจ เช่น เมื่อรู้สึกโกรธ จะแสดงอาการกรีดร้องหรือลงไปดิ้นกับพื้น


จากพัฒนาการทั้งหมด การสังเกตพัฒนาการของเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อจะได้รับรู้ว่า เด็กมีการพัฒนาอย่างไร เพื่อทำให้เด็กพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาในขั้นต่อ ๆ ไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related articles

ศิลปะ ธรรมะ และเด็กดื้อ

ศิลปะ ธรรมะ และเด็กดื้อ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ

“โอต้องบอกเลยว่าโอเป็นเด็กดื้อ”ลีโอ-ศุภวุฒิ ธีระวัฒนชัย พูดถึงตัวเองสมัยเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ“จะมาบอกโอว่าปั้นแก้วพันใบ ทำก็ได้ แต่ก็จะไม่ทำ ต้องบอกว่าปั้นแก้วพันใบเพราะอะไร”“ครูทุกคนจะรู้กันว่า มีปฏิบัติธรรม ลีโอหนีไปอีกแล้ว” เขาเล่าถึงวีรกรรมข ...

989 views 09.03.20
ป.๑ เล่น เรียนรู้ สังเกต...ความงามของธรรมชาติรอบตัว

ป.๑ เล่น เรียนรู้ สังเกต...ความงามของธรรมชาติรอบตัว

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ

จากพี่โตในรั้วอนุบาล ก้าวขึ้นมาเป็นน้องเล็กในระดับประถม พบเพื่อนใหม่ คุณครูใหม่ และพื้นที่ใหม่ที่น่าสนใจใคร่รู้ ในหน่วยบูรณาการ “สายลับรอบรั้วรุ่งอรุณ” ระดับชั้น ป.๑ คุณครูจึงออกแบบการเรียนรู้พานักเรียนออกสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจในโรงเรียน ให้เด็กๆ ได้สังเก ...

860 views 09.03.20
อย่า "ลุ่มหลงกับการสอนแบบสูตรสำเร็จ"

อย่า "ลุ่มหลงกับการสอนแบบสูตรสำเร็จ"

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักศึกษาคนหนึ่ง สาขาวิศวกรรมเคมี ปี ๔ ที่ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ทักเข้ามาในอินบ๊อกเฟสบุ๊ก) เคยเรียนกับพระอาจรย์สมัยตอนอยู่ปี ๒ เล่าให้ฟังว่า พวกเราคิดถึงพระอาจารย์ ชอบบรรยากาศการสอนแบบบั้น บ่นให้ฟังว่า ไม่ชอบให้อาจารย์ (ฆราวาส) มาเปิ ...

818 views 03.03.20
Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

นายธิติ ธีระเธียร
นายธิติ ธีระเธียร

คุณเตรียมพร้อมสำหรับ "วันพรุ่งนี้" แล้วหรือยัง ?ในยุคนี้เราคงจะเคยได้ยินคำว่า Digital Disruption หรือ Disruptive Technology อยู่บ่อยครั้ง คำว่า Disrupt แปลตรงตัวคือ "การหยุดชะงัก" ซึ่งมักถูกใช้ในบริบทของการ "ปฏิรูป" หรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้เกิด ...

2283 views 18.03.20
Teacher as a Learning Expert

Teacher as a Learning Expert

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ

Teacher as a Learning Expertในอีก 10 ปี 20 ปี ข้างหน้ายังไม่มีใครจินตนาการได้ว่า โลกจะเป็นอย่างไร? ความท้าทายของครูในวันนี้ คือครูจะเตรียมเด็กให้พร้อมเผชิญโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีนี้ได้อย่างไร?รศ.ประภาภัทร นิยม นักการศึกษาคนสำคัญของไท ...

733 views 09.03.20