เมื่อลูกพูดไม่ชัด ไม่ใช่เรื่องเล็ก

Starfish Academy
Starfish Academy 1403 views • 1 ปีที่แล้ว
เมื่อลูกพูดไม่ชัด ไม่ใช่เรื่องเล็ก

ปัญหาลูกพูดไม่ชัดอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริง แต่การพูดไม่ชัดในบางคำ หรือหลายคำอาจจะส่งผลต่อทั้งการสื่อสาร การเรียนในอนาคต (เนื่องจากออกเสียงผิดก็จะเขียนผิดไปด้วย) และที่สำคัญคือส่งผลต่อความมั่นใจของลูกด้วยค่ะ 

เข้าใจร่างกายและพัฒนาการ

คุณพ่อ คุณแม่ บางคนลูกเพิ่งเข้าอนุบาลก็บ่นเรื่องลูกออกเสียง ร.เรือ ไม่ชัดเสียแล้ว ทั้งๆที่ตามพัฒนาการนั้น เด็กวัยอนุบาลบางคนยังไม่สามารถ กระดกลิ้นเพื่อออกเสียง ร.เรือ ได้ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการออกเสียงของลูกกันก่อนตามนี้ 

  • ในช่วงอายุ 1 ปี เด็กจะเริ่มพูดได้เป็นคำที่มีความหมาย เช่น แม่ หม่ำ ไป มา เป็นต้น 
  • ในช่วงอายุ 2 ปี จะเริ่มพูดได้เป็นประโยค โดยเด็กจะเริ่มออกเสียงชัดเจนในพยัญชนะต่าง ๆ ตามช่วงวัย ช่วงอายุ 2.1- 2.6 ปี เสียงพยัญชนะที่พูดได้ชัดคือ ม, น, ห, ย, ค, อ ช่วงอายุ 2.7 - 3 ปี เสียงพยัญชนะที่พูดได้ชัดจะเพิ่มเสียง ว, บ, ก, ป เข้าไป 
  • ในช่วงอายุ 3 - 4 ปี  ลิ้นจะทำงานได้ดีขึ้น เด็กก็จะเริ่มออกเสียง ร.เรือ ล.ลิง ได้ ช่วงอายุ 3.1 - 3.6 ปี เพิ่มเสียง ท, ต, ล, จ, ผ ช่วงอายุ 3.7- 4 ปี เพิ่มเสียง ง, ค 
  • ในช่วงช่วงอายุ 4.1- 4.6 ปี เพิ่มเสียง ฟ ช่วงอายุ 4.7- 5 ปี เพิ่มเสียง ช ช่วงอายุ 5.1- 5.6 เพิ่มเสียง ส และอายุ 7 ปีขึ้นไป เพิ่มเสียง ร

เมื่อทราบดังนี้แล้วก็สามารถใช้เปรียบเทียบกับพัฒนาการของลูกได้ค่ะ แต่อย่าลืมว่าเด็กทุกคนไม่ได้มีพัฒนาการที่เท่ากันเป๊ะๆ อาจมีช้าเร็วบ้าง หากยังอยู่ในช่วงวัยใกล้เคียงก้อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะ

ลูกพูดไม่ชัดเกิดจากอะไรได้บ้าง?

โดยปัญหาการพูดไม่ชัดของลูกนั้นเกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ นั่นคือ

  1. ปัจจัยทางด้านร่างกาย เกิดจากโครงสร้างอวัยวะในการออกเสียง เช่น ปาก ลิ้น ฟัน ที่ผิดปกติ เช่น ถ้าลิ้นไม่กระดก มีเอ็นยึดใต้ลิ้น เมื่อพูดเสียงที่ต้องกระดกลิ้นจะทำให้มีปัญหา เช่น การออกเสียง ร.เรือ หรือโครงสร้างเพดานอ่อนผิดปกติ ทำให้เด็กพูดเสียงบู้บี้ อู้อี้ เป็นต้น
  2. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เกิดจากการเลี้ยงดู เช่น เวลาที่เด็กพูดไม่ชัดแล้วพ่อแม่หัวเราะชอบใจ ชมว่าน่ารัก ก็จะทำให้เด็กเข้าใจว่าคำเหล่านั้นเป็นคำที่ถูก จึงพูดไม่ชัด 

ข้อห้าม เมื่อลูกพูดไม่ชัด

ที่บ้าน 

ห้ามล้อเลียนลูก เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกอับอาย สูญเสียความมั่นใจ ไม่อยากพูด รวมถึงไม่กล้าพูดอีก รวมถึงห้ามคนในบ้านล้อเลียนลูกด้วย แม้ว่าผู้ใหญ่จะเห็นว่าเป็นเรื่องขำๆ แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้เหตุผลที่หนักแน่นกับคนในบ้าน ว่าการล้อเลียนนั้นมีแต่จะทำให้สภาพจิตใจลูกแน่ และไม่ได้ช่วยให้ลูกพูดชัดขึ้น

ที่โรงเรียน

แจ้งครูประจำชั้น เพื่อให้ช่วยสังเกตพฤติกรรม และช่วยอธิบายเด็กๆคนอื่นๆ ว่าไม่ควรล้อเลียนลูก คอยระวังการถูก Bully

เมื่อลูกพูดไม่ชัด เมื่อไหร่จึงต้องพบแพทย์

หากลูกไม่สามารถออกเสียงต่าง ๆได้ตามพัฒนาการของช่วงวัยแล้ว หากลูกมีอายุเกิน 2 ขวบแล้วยังพูดไม่ชัด คุณพ่อคุณแม่สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินหาสาเหตุได้ จากนั้นก็จะเข้าขั้นตอนการรักษา หรือการบำบัดการพูดต่อไป โดยแพทย์จะประเมินโครงสร้างภายในช่องปากของเด็กก่อนว่ามีส่วนที่ผิดปกติหรือไม่ และตรวจการได้ยินของเด็กว่าปกติดีไหม เพราะการได้ยินไม่ชัดก็จะส่งผลให้ลูกพูดไม่ชัดด้วย 

หากเป็นการผิดปกติของอวัยวะในช่องปากที่เกี่ยวกับการออกเสียง ก็มีวิธีที่จะบำบัดการออกเสียงของลูก แต่หากเป็นมากอาจต้องได้รับการผ่าตัดควบคู่ไปกับการบำบัดต่อไป

เรื่องพูดไม่ชัด ไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะ แต่จะส่งผลกับลูกแน่นอน ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว ทั้งกับการเรียน และการใช้ชีวิตในสังคม แต่เรื่องนี้สามารถแก้ได้เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ปล่อยปละละเลย หรือคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะก็เหมือนกับทุกโรคค่ะ ถ้าเรารู้ตัวก่อน ย่อมรักษาได้ง่าย และไวกว่าแน่นอน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

เด็ก LD คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็ม ...

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทครู พัฒนาการ
เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

Starfish Academy
Starfish Academy
577 ผู้เรียน

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

บทบาทผู้ปกครอง การเลี้ยงลูก Parent
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
นางสาวไพลิน ปุกมะ
นางสาวไพลิน ปุกมะ

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2222 ผู้เรียน

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรร ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย การจัดประสบการณ์
พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
9813 ผู้เรียน

แนะนำหลักสูตร well being

Starfish Labz
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การรู้จักตนเอง

คอร์สเรียนนี้จะชวนให้ทุกคน กลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ กันนะคะ เพราะทั้งสองเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรง ...

พัฒนาการ การดูแลสุขภาพ สุขภาพ
แนะนำหลักสูตร well being

แนะนำหลักสูตร well being

Starfish Labz
382 ผู้เรียน

Related Videos

ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
220 views 2 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
ตอนที่ 4 เล่นให้ได้ใจ INTERACTION
13:50

ตอนที่ 4 เล่นให้ได้ใจ INTERACTION

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
40 views 2 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 4 เล่นให้ได้ใจ INTERACTION
ตอนที่ 5 ชวนลูกสื่อสาร แก้ปัญหา NONVERBAL COMMUNICATION
14:28

ตอนที่ 5 ชวนลูกสื่อสาร แก้ปัญหา NONVERBAL COMMUNICATION

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
46 views 2 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 5 ชวนลูกสื่อสาร แก้ปัญหา NONVERBAL COMMUNICATION
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน
11:57

ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
91 views 2 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน