พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมถึงการเรียนรู้บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กอย่างถูกวิธี

รายละเอียดคอร์ส

พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยยังไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เป็นวัยเจ้าอารมณ์ บางครั้งจะมีอารมณ์รุนแรง โมโหร้าย โกรธง่าย เอาแต่ใจตัวเอง ดังนั้นหากครูและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการประเมินพัฒนาการที่เหมาะสม เด็กจะมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่เหมาะสมตามวัย และสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ

Learning Outcomes

ความสำคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์

สมรรถนะและพัฒนาการด้านอารมณ์

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

บทบาทของผู้ปกครอง

4 บทเรียน

พัฒนาการด้านอารมณ์เด็กปฐมวัยสำคัญอย่างไร

พัฒนาการด้านอารมณ์เด็กปฐมวัยสำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะและพัฒนาการด้านอารมณ์อย่างไร

เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะและพัฒนาการด้านอารมณ์อย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์

กิจกรรมช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ผู้ปกครองจะส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ได้อย่างไร

ผู้ปกครองจะส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ได้อย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ