แค่ "ฟัง" อย่างเข้าใจ ก็ช่วยลูกได้ทุกเรื่อง

Starfish Academy
Starfish Academy 3143 views • 3 ปีที่แล้ว
แค่ "ฟัง" อย่างเข้าใจ ก็ช่วยลูกได้ทุกเรื่อง

การฟังนั้นมีหลายแบบค่ะ หลายคนมองข้ามเรื่องการฟัง เพราะรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมแบบตั้งรับ (Passive) ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เหมือนการพูด การทำ ที่ดูเป็น Active มากกว่า แต่ถ้าในสังคมนี้มีแต่คนพูด และทำโดยไม่มีใครยอมใคร คงมีแต่ความขัดแย้งแน่นอน

เช่นเดียวกับในครอบครัวเราค่ะ ที่การสื่อสารนั้นต้องสมดุลทั้งสองฝั่ง การฟังนั้นบางครั้งสำคัญพอ ๆกับการพูดเลยทีเดียว และเชื่อไหมคะว่าแค่ “ฟังให้เป็น” ก็สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

ฟังอย่างเข้าใจต้องฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

การฟังนั้นมีหลายระดับค่ะ ในการทำงานเราต้องใช้การฟังแบบหนึ่ง ในครอบครัวเราก็ใช้การฟังอีกแบบ โดยการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เป็นการฟังที่เราขอนำเสนอ เพราะเป็นการฟังที่ช่วยแก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งในครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) คือ การฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยไม่ตัดสิน วางความคิดเห็นของตนเองเอาไว้ เป็นการฟังเพื่อคนที่อยู่ข้างหน้า เป็นการฟังเพื่อได้รับรู้ความเข้าใจ และข้อมูล และเท่าทันกรอบความคิด 

บางครั้งการฟังอย่างลึกซึ้งไม่ได้หมายถึงแค่การฟังเนื้อหาเท่านั้น  แต่อาจรวมไปถึงเจตนาของผู้พูด ความรู้สึกของผู้พูดขณะที่กำลังพูด โดยที่เจตนา และความรู้สึกของผู้พูดอาจไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่เขาพูดออกมาก็ได้เช่นกัน

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นทักษะที่ถูกใช้ในหลากหลายมิติตั้งแต่เรื่องความสัมพันธ์ การเยียวยา   การบำบัด   การเรียนรู้   หรือชุมชน และความขัดแย้ง แต่สิ่งเหล่านี้มีจุดร่วมกัน นั่นคือ การฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

3 ข้อสำคัญ เพื่อฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ฝึกที่จะเป็นได้แน่นอนค่ะ ขั้นตอนการการฟังอย่างลึกซึ้งนั้นละเอียดมาก เราขอยก 3 ข้อสำคัญมาให้คุณพ่อ คุณแม่ได้ลองฝึกดูค่ะ

1.เปิดการรับรู้ของตนเอง

คือการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสของเรา รวมทั้งความคิดกับความรู้สึกด้วยเช่นกัน การเปิดรับการรับรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสังเกตสิ่งที่อาจไม่ได้ใส่ใจ หรือไม่ให้ความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่ออยู่กับคนในครอบครัวที่เราต้องใช้เวลาร่วมกันเป็นประจำ

2.ตั้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า

ธรรมชาติของบางคนอาจพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจของตนเอง เมื่อเราฝึกสังเกตการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามากขึ้น เราอาจเห็นสิ่งใหม่ ๆ ระหว่างการฟัง และเข้าใจคนที่อยู่ข้างหน้าเราได้มากขึ้น โดยสังเกตุจาก

  • สายตา สังเกตสายตาของผู้พูดว่าเป็นอย่างไร ช่วงเวลาไหนที่มองขึ้นหรือลง
  • ภาษากาย เช่น ภาษามือหรือ ภาษาทางกายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุย เช่น การกัดเล็บ ขยับมือ เขย่าขา ระหว่างการพูดคุย
  • น้ำเสียง  ขณะพูดพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น โมโห หรือประชดประชัน บางครั้งอาจน้ำเสียง และเนื้อหาที่พูดอาจไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • เนื้อหาที่พูด พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร สื่อความหมายอย่างไร บางครั้งคำที่ใช้อาจมีความหมายไม่ตรงกับความเข้าใจของเรา หรือเนื้อหาที่พูดอาจมีลักษณะการพูดซ้ำ ๆ วนเวียนอยู่กับเรื่องบางเรื่อง อาจจะแสดงถึงความกังวลบางอย่าง 
  • การแสดงออกของใบหน้า การยิ้ม การขมวดคิ้ว การมองไปข้าง ๆ ก้มหน้า เป็นการแสดงออกที่ช่วยทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้น

3.เพิ่มความสนใจ ไม่พูดแทรก และไม่พูดต่อทันที

การถามเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พูดได้อธิบายเพิ่มเติม และทำความเข้าใจว่า อะไรที่ทำให้เขามีความจริงที่แตกต่างกับเราได้ ช่วยทำให้เราก้าวข้ามกำแพงอคติได้

การฝึกไม่พูดแทรก และไม่พูดต่อทันทีเป็นการฝึกฝนที่ง่ายที่สุด ต้องรู้ตัวได้เร็ว เมื่อเรากำลังจะพูดแทรก และรู้ทันให้หยุด และกลับไปฟังต่อ ให้เราเท่าทันความอยากพูดของตนเอง ไม่ควรจะพูดต่อทันทีที่ผู้พูดพูดจบ โดยหากเรามีสิ่งที่ต้องการพูดบ้างอาจลองนับ 1-10 ในใจช้า ๆ ก่อนที่จะพูดสิ่งที่เราอยากสื่อสาร หรือคำถามที่เราอยากถามออกไป

การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นการฟังที่ทำให้เราสามารถช่วยคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่กำลังมีความทุกข์ หรือมีปัญหา โดยสามารถทำได้ง่ายที่สุด และไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะหากเราได้ฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่ตัดสิน เราจะเข้าใจและหาทางออกได้เสมอค่ะ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1352 ผู้เรียน
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
Starfish Academy

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
3026 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Collaborative classroom design
Starfish Academy

Collaborative classroom design

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

โรคโรคติดต่อ Covid-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันโรค รู้จักป้องกันตนเองและเด็กไม่ให้ติดต่อ โ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19
Starfish Academy

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจากโรคติดต่อ Covid-19

Starfish Academy
7749 ผู้เรียน

Related Videos

โต้ตอบอย่างไรดี (Still Face Experiment)
04:30
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โต้ตอบอย่างไรดี (Still Face Experiment)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
40 views • 3 ปีที่แล้ว
โต้ตอบอย่างไรดี (Still Face Experiment)
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32
Starfish Academy

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

Starfish Academy
346 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
172 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
583 views • 4 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ