แนวทางลดการบูลลี่ในสถานศึกษา

แนวทางลดการบูลลี่ในสถานศึกษา

การถูกรังแก ล้อเลียน ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่นส่งผลให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวลทำให้ไม่อยากไปโรงเรียน ปัญหาเหล่านี้จะลดลงไปเมื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้แนวทางในการป้องกันการบูลลี่ในสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยไว้

รายละเอียดคอร์ส

ปัญหาการกลั่นแกล้งกันหรือการบูลลี่ในโรงเรียนยังเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย ทำให้การบูลลี่ในโรงเรียนถูกพัฒนาจนเกิดการกระทำที่เรียกว่า Cyberbullying กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นความสำคัญของการกำหนดนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา 

Learning Outcomes

เข้าใจถึงความสำคัญการกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่ (Bullying) คืออะไร?

สามารถเรียนรู้บทบาทของสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาการบูลลี่

สามารถเรียนรู้แนวทางแนะนำนักเรียนเพื่อรับมือเมื่อถูกบูลลี่

สามารถเรียนรู้ขั้นตอนในการดําเนินการแก้ปัญหาการบูลลี่ในสถานศึกษา

4 บทเรียน

การกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่ (Bullying) คืออะไร?

การกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่ (Bullying) คืออะไร?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
บทบาทของสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาการบูลลี่

บทบาทของสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาการบูลลี่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางแนะนำนักเรียนเพื่อรับมือเมื่อถูก บูลลี่

แนวทางแนะนำนักเรียนเพื่อรับมือเมื่อถูก บูลลี่

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ขั้นตอนในการดําเนินการแก้ปัญหาการบูลลี่ในสถานศึกษา

ขั้นตอนในการดําเนินการแก้ปัญหาการบูลลี่ในสถานศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
31.12.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ