ระวังมะเร็งปอดในวัยรุ่นเมื่อเติบโตท่ามกลางฝุ่นควัน

Starfish Academy
Starfish Academy 17265 views • 8 เดือนที่แล้ว
ระวังมะเร็งปอดในวัยรุ่นเมื่อเติบโตท่ามกลางฝุ่นควัน

เมื่อพูดถึงความเจ็บป่วยในวัยรุ่น มะเร็งปอดน่าจะเป็นโรคที่คนทั่วไปไม่ค่อยนึกถึงเท่าไรนักเพราะคนส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงโรคมะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่หรือสูดควันพิษเป็นระยะเวลานานแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกันเพราะมีปัจจัยอีกหลายประการที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดบทความนี้ StarfishLabz มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในวัยรุ่นที่พ่อแม่ควรรู้เท่าทันเพื่อระวังป้องกันไม่ให้เกิดกับบุตรหลานของตนมาฝาก

มะเร็งปอด ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นได้

รู้หรือไม่ว่าโรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยโดยในเพศชายพบมะเร็งปอดได้บ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับส่วนในเพศหญิงพบมะเร็งปอดได้บ่อยเป็นอันดับที่ 4 โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การสูบบุหรี่ หรือการสูดดมควันพิษกับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่ พันธุกรรม อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่พบเราต้องเผชิญกับฝุ่น pm 2.5 ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นนอกจากนี้วัยรุ่นที่เติบโตมาในครอบครัวที่ผู้ใหญ่สูบบุหรี่สูดดมควันบุหรี่มือสองจากคนใกล้ตัวตั้งแต่เล็กๆ ก็ยิ่งทำให้ความเสี่ยงมะเร็งปอดสูงไม่ต่างจากการสูบบุหรี่เองทั้งนี้พบว่า 30% ของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดเป็นผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่สูดดมควันบุหรี่มือสองจากคนใกล้ตัว

วัยรุ่นกลุ่มไหนเสี่ยงมะเร็งปอด

  • ผู้ที่มีคนในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง
  • วัยรุ่นที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่ ได้รับควันพิษจากบุหรี่มือสองเป็นประจำ
  • วัยรุ่นที่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่น pm 2.5 โดยเฉพาะบริเวณที่ค่าฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานไปมาก ก็ยิ่งมีความเสี่ยง
  • วัยรุ่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นควัน ไม่เฉพาะควันบุหรี่ แต่รวมถึงควันธูปและควันจากการทำอาหารที่อากาศไม่ถ่ายเท ควันที่มีโมเลกุลขนาดเล็กในอากาศ เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ป้องกันตนเองจากมะเร็งปอด

หากพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง นอกจากเรื่องของพันธุกรรมที่ไม่อาจแก้ไขได้แล้ว ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อาจพอหาวิธีป้องกันตนเองได้ เช่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นควันหากในครอบครัวมีคนที่สูบบุหรี่อาจหาวิธีเลี่ยงไปอยู่ห้องอื่นหรือขอให้ผู้ที่สูบบุหรี่ออกไปสูบนอกบริเวณบ้านในกรณีที่สภาพอากาศมีฝุ่น pm.2.5 หากเป็นไปได้ในวันที่ค่าฝุ่นสูงไม่ควรออกจากบ้านและภายในบ้านควรเปิดเครื่องฟอกอากาศแต่หากจำเป็นต้องไปโรงเรียนออกไปทำธุระควรสวมหน้ากากอนามัย N95 ที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้และเมื่อกลับถึงบ้านควรทิ้งหน้ากากอนามัยทันที ไม่ใช้ซ้ำรวมทั้งอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อชำระล้างฝุ่นพิษที่ติดอยู่ออกไป

มะเร็งปอด รู้เร็ว รักษาได้

แม้โรคมะเร็งปอดจะเป็นอันตรายแต่หากตรวจพบได้เร็วในระยะแรกๆ ก็มีโอกาสหายขาดสูงซึ่งอาการต่อไปนี้เป็นสัญญาณที่อาจพบได้ในโรคมะเร็งปอด

  • ไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ทุเลา แต่กลับไอมากขึ้นเรื่อยๆ
  • เหนื่อยหอบ เสียงแหบ
  • ไอแบบมีเสมหะ หรือเสมหะปนเลือด
  • เจ็บหน้าอก หลัง ไหล่และแขนเป็นประจำโดยหาสาเหตุไม่ได้ อาจเป็นเพราะมีก้อนเนื้อเบียดกดอยู่
  • น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว
  • ปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบบ่อย

อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งปอดมักตรวจพบเมื่อมะเร็งลุกลามไปขั้นท้ายๆ แล้วเพราะในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนแพทย์มักตรวจพบโดยบังเอิญจากการเอกซเรย์ปอดในการตรวจร่างกายประจำปีเพราะฉะนั้นอีกวิธีการที่จะคัดกรองมะเร็งปอดได้เร็วก็คือการตรวจร่างกายเป็นประจำ แม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นก็ตาม

สุดท้ายแล้วการป้องกันมะเร็งปอดที่ดีที่สุด แม้อาจไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทาน นั่นก็คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพ่อแม่ควรชวนลูกๆออกไปทำกิจกรรมออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่ง ว่ายน้ำหรือเปิดคลิปออกกำลังทำตามที่บ้านสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายแทนการนั่งหน้าจอทั้งวัน ก็จะเป็นการเสริมเกราะป้องกันเมื่อเผชิญกับโรคร้ายได้

แหล่งอ้างอิง (Sources) :

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1012 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1650 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1594 ผู้เรียน

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52353 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6469 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
541 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1017 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต