บรรยายพิเศษ เรื่อง E-didactics and Student Learning Outcomes

บรรยายพิเศษ เรื่อง E-didactics and Student Learning Outcomes

Starfish Labz ถอดองค์ความจากเวทีการประชุมนานาชาติ ฯ ในช่วงบรรยายพิเศษ เรื่อง E-didactics and Student Learning Outcomes โดย Prof. Dr. Thomas Merz โดย ดร. Thomas ได้กล่าวว่า ระบบมหาวิทยาลัยที่ดร. Thomas อยู่ จะมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป เพราะเป็นการใช้แนวทางการบริหารธุรกิจแบบจำลองเข้ามาช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน เช่น เรื่องกีฬาและการจัดการ (Sport & Management) เรื่องการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism & Hospitality) เรื่องการออกกำลังกาย (Fitness) เรื่องการดูแลสุขภาวะที่ดี (Wellness & Health) และเรื่องการการบริหารและการสื่อสาร (Communication & Management) นอกจากนี้ ยังมีเรื่องทักษะความเป็นผู้นำ 

ในสาขาต่างๆ ที่กล่าวมา ได้มีการสอนแบบ Blended Learning Approach-integrated Learning การเรียนแบบผสมผสาน จะมีการเรียนแบบ E-book (Study E-book) การเสวนา (Seminar) การเรียนแบบดูวิดิโอ (Video Clips) และการเรียนแบบเสวนาออนไลน์ (Online-Seminar) นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัย เพราะแนวคิดที่สำคัญคือ การสร้างความกระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ และนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์ และเจอหน้ากันได้ 

ดร. Thomas จึงมี 5 ไอเดียที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในยุคนี้ คือ 

1.Teacher Profile : บทบาทของครู

จะต้องไม่สอนแต่เนื้อหา แต่สามารถเป็นโค้ชให้กับนักเรียนถึงแม้จะเรียนออนไลน์ก็ตามมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะการสื่อสารบนโลกออนไลน์ที่ดี 

2.Principal’s function : บทบาทของผู้บริหาร

ไม่ใช้การประเมิน เช่นการสัมภาษณ์แบบเดิมอีกต่อไปประเมินนักเรียนเพื่อการพัฒนาคุณครู เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชด้วย 

3.Use of data sources : การใช้ข้อมูล

คุณครูสามารถทำประวัติของนักเรียนได้ แต่จะไม่ใช้มัน เพราะนักเรียนอาจจะกลัวว่าประวัติของตนเองจะส่งผลต่อคะแนน

4.Classroom observation : การสังเกตห้องเรียน

มีการให้เพื่อนสังเกตเพื่อน (ไม่ใช่เป็นการสั่งการ แต่อยู่ในกระบวนการของการรับสมัครคุณครูที่นี่ตั้งแต่แรก) 

5.Student outcomes: ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของครู นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านออนไลน์ก็เป็นเครื่องมือที่จะยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

โดยสรุป ดร. Thomas กล่าวว่า

  1. สมรรถนะการใช้ดิจิตัลมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ในโลกอนาคต รวมถึงคุณครูด้วย
  2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ช (Coach) มากกว่าเป็นผู้จัดการโรงเรียนทั่วไป (Manager) 
  3. ไม่มีการใช้ Big data สำหรับการทำประวัติของนักเรียน ถ้านักเรียนไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
  4. การทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากยิ่งขึ้น เช่น เรื่องแบบจำลองทางธุรกิจต่างๆ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1594 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2320 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
385 views • 10 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
454 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
445 views • 8 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA