การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระยะเวลาเพื่อสะท้อนตัวเอง สามารถติดตามและประเมินผลได้

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองที่จะช่วยให้ครูมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การกำหนดระยะเวลาเพื่อสะท้อนตนเอง ช่วยให้มีมุมมองและทัศนคติที่ดี ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น และสามารถปรับเป้าหมายที่ท้าทายหรือปรับเปลี่ยนวิธีการไปถึงเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Learning Outcomes

สามารถเรียนรู้การปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเรียนรู้การกำหนดระยะเวลาเพื่อสะท้อนด้วยตนเอง

สามารถเรียนรู้การนำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

สามารถเรียนรู้การตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง

4 บทเรียน

การตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง

การตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การนำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การกำหนดระยะเวลาเพื่อสะท้อนด้วยตนเอง

การกำหนดระยะเวลาเพื่อสะท้อนด้วยตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
0:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.03.24

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ