6 ขั้นตอน สร้าง Portfolio เพื่อเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy 9031 views • 1 ปีที่แล้ว
6 ขั้นตอน สร้าง Portfolio เพื่อเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ

หากน้องๆ กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Porfolio) เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว 

วันนี้ Starfish Labz มานำเสนอ Feature Portfolio สำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ เก็บงานได้อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญ Feature นี้ยังช่วยฝึกให้น้องๆ มีไกด์ไลน์ในการคิดว่าเราควรจะเริ่มจากเขียนจากหัวข้ออะไร เป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างหนึ่ง จนกระทั่งสามารถสร้างสรรค์แฟ้มสะสมที่มีหัวข้อสมบูรณ์ครบถ้วนน่าอ่านเอาล่ะ เราไปดูกันเลยว่า 6 ขั้นตอนที่เราจะสร้าง Portfolio เพื่อเก็บผลงานอย่างเป็นระบบทำอย่างไรบ้าง

ขั้นที่ 1 : Introduction ขั้นแนะนำตัวเอง ในส่วนนี้น้องๆ สามารถเขียนข้อดี และข้อที่ต้องการพัฒนาตนเองไปได้เลย Tips เล็กน้อย หากน้องๆ เขียนข้อดี หรือสิ่งที่ตัวเองต้องการพัฒนาเพิ่มเติมที่สามารถเชื่อมโยงไปกับรายละเอียดวิชาของคณะที่ตัวเองอยากเข้าได้ ก็จะยิ่งทำให้ส่วนของขั้นแนะนำตัวเองน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 2 : Personal Profile ใส่ประวัติส่วนตัว ซึ่ง Feature Portfolio ของ Starfish มีหัวข้อเป็นตัวอย่างให้อยู่แล้ว เช่น ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเล่น วันเกิด สัญชาติ ศาสนา ทักษะ ความชอบต่างๆ น้องๆ สามารถกรอกประวัติส่วนตัวตามที่หัวข้อแนะนำได้เลย 

ขั้นที่ 3 : Education ประวัติการศึกษา น้องๆ สามารถใส่รายละเอียดตามหัวข้อที่ Starfish Labz มีให้ได้เลย เช่น รูปภาพ ชื่อโรงเรียน ระดับการศึกษา ปีการศึกษา วิชาเอก เกรดเฉลี่ย อีกทั้งน้องๆ ยังสามารถเพิ่มรายชื่อโรงเรียนที่ตนเองเคยเรียนมาก่อนได้ 

ขั้นที่ 4 : Activity ประวัติกิจกรรมที่น้องๆ เคยได้ทำมาก่อน ในส่วนนี้น้องๆ สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอได้ตามที่น้องๆสนใจโดยที่หลังจากที่น้องๆ เลือกแล้ว น้องๆ สามารถใส่ ชื่อกิจกรรม คำอธิบายย่อยของกิจกรรมนั้นว่า ไปทำอะไรมา ได้ประโยชน์จากกิจกรรมอย่างไรบ้าง หรือ อาจจะเป็นประสบการณ์การฝึกงานที่ผ่านมาก็ได้ พร้อมทั้งเตรียมรูปเพื่อแนบหลักฐานการทำกิจกรรมนั้นได้เลย 

ขั้นที่ 5 : Certificate แนบเกียรติบัตร ต่างๆ ที่น้องๆ เคยได้รับจากการทำกิจกรรมในขั้นตอนก่อนหน้า 

ขั้นที่ 6 : Download น้องๆ สามารถดาวน์โหลดแฟ้มสะสมผลงานของตนเองได้เลย และสามารถนำไปใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

จะเห็นได้ว่าการออกแบบ template สำหรับให้น้องๆ มัธยมได้กรอกรายละเอียด จนกระทั่งดาวน์โหลดออกมาเป็นแฟ้มสะสมผลงานนั้น ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบมาแล้ว เพื่อให้น้องๆรู้ว่า จะต้องผ่านขั้นตอนการใส่ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อให้แฟ้มสะสมของเราแบ่งเป็นสัดส่วน ดูง่าย และใช้ได้เลย 

น้องๆ สามารถเข้าไปใช้งาน Portfolio ได้ที่ www.starfishlabz.com คลิกที่ Profile ของตนเอง แล้วกด “My Portfolio” 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1670 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1048 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6730 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
54258 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
593 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01
Starfish Academy

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
376 views • 3 ปีที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น