ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

วัยรุ่น คือ วัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งพัฒนาการของร่างกาย ความคิด สุขภาวะจิตที่แตกต่างไปจากเด็ก ในขณะที่สติปัญญายังคงต้องใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นการที่จะให้บุคคลในวัยนี้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จะต้องใช้ปัจจัยทั้งครอบครัว สังคมในสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โรคทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ใช้ความรุนแรง เป็นต้น

รายละเอียดคอร์ส

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และ สังคม การดูแลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธรรมชาติของวัยรุ่น ดังนั้นการปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ในวัยรุ่น  

Learning Outcomes

ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นอย่างไร?

ปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

10 ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นควรมี?

4 บทเรียน

ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นอย่างไร?

ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นอย่างไร?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น

ปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
10 ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นควรมี?

10 ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นควรมี?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นอย่างไร?
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 212 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
25.09.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ