เจาะลึกอาชีพในอนาคต สาย Gaming: นักออกแบบวิดีโอเกม ผู้ให้กำเนิดเกมและเงิน เดือนกว่า 6 หลัก

Starfish Academy
Starfish Academy 1232 views • 3 เดือนที่แล้ว
เจาะลึกอาชีพในอนาคต สาย Gaming: นักออกแบบวิดีโอเกม ผู้ให้กำเนิดเกมและเงิน เดือนกว่า 6 หลัก

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสังคมการทำงานของคนเรามากยิ่งขึ้น มีหลากหลายอาชีพที่อาจหายไป รูปแบบการทำงานก็อาจถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะมีความแม่นยำและสามารถลดต้นทุนได้มากขึ้นสำหรับบริษัทต่าง ๆ นี่ก็อาจเป็นเหตุให้หลายบริษัทลดจำนวนพนักงานลง อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่งเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ก็สร้างอาชีพขึ้นมาใหม่เช่นกัน โดยเป็น แนวโน้มอาชีพในอนาคตที่ไม่อาจแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากต้องอาศัยทักษะหลายด้าน โดยอาศัยความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และศิลปะประกอบกัน

ในวันนี้เราจะพามาทำเจาะลึก อาชีพในอนาคต นั่นก็คือ นักออกแบบวิดิโอเกม (Video Game Designer) กันค่ะ

Video Game Designer คืออะไร?

Video Game Designer หรือนักออกแบบวิดีโอเกมเปรียบเสมือนผู้กำกับภาพยนตร์ แต่เปลี่ยนบริบทมาเป็นเกม โดยทำหน้าที่ในการออกแบบเกม ที่รวมทั้งเค้าโครงเรื่อง ตัวละคร ภาพ และการจัดวาง ซึ่งนักออกแบบวิดิโอเกมจะทำงานร่วมกันกับโปรแกรมเมอร์ (Programmer) นักพัฒนาซอฟแวร์ (Developer) และนักวาดภาพหรือนักออกแบบ เพื่อทดสอบการออกแบบภาพที่ปรากฏออกมา และแนวคิดต่าง ๆ ของเกม พร้อมทั้งชี้หรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำเกม

นักออกแบบวิดีโอเกมทำงานหลายขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาวิดีโอเกม โดยอาจแตกแยกย่อยลงไปภายใต้ชื่อตำแหน่งงานนักออกแบบวิดีโอเกม แต่โดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของนักออกแบบวิดีโอเกมจะครอบคลุม ดังนี้

 • ระดมความคิดเกี่ยวกับเกมใหม่ ๆ ที่จะดึงดูดผู้เล่นได้มากขึ้น
 • ร่างแนวคิดของเกมและ storyboard ของเกมโดยรวม
 • พัฒนาตัวละครและโครงเรื่องตาม storyboard ของเกม
 • พัฒนาการเขียน Coding ที่จำเป็นสำหรับเกม
 • จัดเก็บ Code ดังกล่าว และหาจุดบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Code ของเกม
 • ทำงานร่วมกับนักพัฒนา และคนอื่น ๆ ในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อบกพร่องหรือปัญหาเกิดขึ้น
 • มีการให้คำติชมเกี่ยวกับข้อกังวลเกี่ยวกับเกม

ทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักออกแบบวิดีโอเกม

 • ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองทางศิลปะ

ไม่ว่าจะเป็นเกมประเภทใด นักออกแบบวิดีโอเกมจะต้องทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำและมีความสุขอยู่ในโลกที่นักออกแบบสร้างขึ้น ซึ่งการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาจะต้องใช้มุมมองทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์อยู่พอสมควร

 • การบริหารจัดการเวลา

การออกแบบวิดีโอเกมมาพร้อมกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมากมาย และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องส่งมอบงานที่ไม่เพียงตรงประเด็น แต่ยังตรงต่อเวลาด้วย

 • การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

การออกแบบเกมต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในหลายระดับ รวมทั้งต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน สามารถถกเถียงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันหาทางออกร่วมกันได้

 • ความรู้และความชอบ

หากจะเป็นนักออกแบบวิดีโอเกม ก็ต้องมีความชื่นชอบในการเล่นเกมหรือมีประสบการณ์การเล่นเกมอยู่พอสมควร และจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของการเล่นเกมซึ่งจะสะท้อนในงานที่เราออกแบบออกมา

 • ทักษะการเขียนโปรแกรม

แม้ว่าการออกแบบจะมีความสำคัญต่อเรื่องราวและความสนุกของเกม แต่การเขียนโปรแกรมจะกำหนดวิธีที่ผู้เล่นโต้ตอบกับโลกหรือสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้น ซึ่ง Lua และ Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกม

จะทำงานเป็นนักออกแบบวิดีโอเกมต้องจบสายใด?

การที่จะมาทำงานเป็นนักออกแบบวิดีโอเกมได้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องจบมาตรงสาย เพราะอาชีพออกแบบวิดีโอเกมเป็นแนวโน้มอาชีพในอนาคต ดังนั้น การศึกษาในอดีตอาจไม่ได้รองรับอาชีพในอนาคตเท่าที่ควร โดยคนที่สนใจอาจมีทางเลือกที่จะเดินตามสายอาชีพนี้ ดังนี้

1. ปริญญาตรี

การเรียนปริญญาตรีด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดูจะใกล้เคียงกับการเป็นนักออกแบบวิดีโอเกมมากที่สุด เพราะการเรียนสายพัฒนาซอฟต์แวร์จะทำให้เรามีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล พื้นฐานของซอฟต์แวร์ การพัฒนาเว็บไซต์ User Experience (UX) และ User Interface (UI) เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะมีความสำคัญเมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

2. เรียนเพิ่มเติม

ในการที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทนักออกแบบวิดีโอเกม คุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟแวร์ การเขียน Coding โดยจะต้องเข้าใจการทำงานของเหล่าโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาด้วย ดังนั้น หากใครที่ไม่ได้จบตรงสายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มา ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะสมัยนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะอื่น ๆ  ที่จำเป็นในสายอาชีพนี้ได้ เช่น Coding ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม 

รายได้ของอาชีพนักออกแบบวิดีโอเกม

ในประเทศไทยรายได้เฉลี่ยของนักออกแบบวิดีโอเกม จะอยู่ที่ประมาณ 25,000 - 100,000 บาทต่อเดือน โดยจะเพิ่มขึ้นตามทักษะ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อาชีพนักออกแบบวิดีโอเกมในต่างประเทศ (อ้างอิงตามรายงานของ PayScales) ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ $67,000 ต่อปี หรือประมาณเดือนละ 200,000 บาทเลยทีเดียว(อัตราแลกเปลี่ยน $1 ต่อ 36 บาท)

สรุป (Key Takeaway)

จะเห็นได้ว่าอาชีพนักออกแบบวิดีโอเกมเป็นอาชีพในอนาคตที่ได้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูง และพัฒนาความรู้ความสามารถในหลายด้าน โดยทำงานด้วยเทคโนโลยีที่เป็นแนวโน้มที่กำลังมาในอนาคตอันใกล้ หากใครมีความสนใจที่จะมองหาอาชีพในอนาคต ก็อาจวางแผนในการเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในอาชีพนี้ ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์กันได้เลย

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่
Starfish Future Labz

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท
Starfish Future Labz

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy

Related Videos

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
488 views • 7 เดือนที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
134 views • 7 เดือนที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
02:49
Starfish Academy

ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?

Starfish Academy
40 views • 1 ปีที่แล้ว
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27
Starfish Academy

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
157 views • 1 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้