เจาะลึกอาชีพในอนาคต สาย Gaming: นักออกแบบวิดีโอเกม ผู้ให้กำเนิดเกมและเงิน เดือนกว่า 6 หลัก

Starfish Academy
Starfish Academy 11726 views • 1 ปีที่แล้ว
เจาะลึกอาชีพในอนาคต สาย Gaming: นักออกแบบวิดีโอเกม ผู้ให้กำเนิดเกมและเงิน เดือนกว่า 6 หลัก

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสังคมการทำงานของคนเรามากยิ่งขึ้น มีหลากหลายอาชีพที่อาจหายไป รูปแบบการทำงานก็อาจถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะมีความแม่นยำและสามารถลดต้นทุนได้มากขึ้นสำหรับบริษัทต่าง ๆ นี่ก็อาจเป็นเหตุให้หลายบริษัทลดจำนวนพนักงานลง อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่งเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ก็สร้างอาชีพขึ้นมาใหม่เช่นกัน โดยเป็น แนวโน้มอาชีพในอนาคตที่ไม่อาจแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากต้องอาศัยทักษะหลายด้าน โดยอาศัยความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และศิลปะประกอบกัน

ในวันนี้เราจะพามาทำเจาะลึก อาชีพในอนาคต นั่นก็คือ นักออกแบบวิดิโอเกม (Video Game Designer) กันค่ะ

Video Game Designer คืออะไร?

Video Game Designer หรือนักออกแบบวิดีโอเกมเปรียบเสมือนผู้กำกับภาพยนตร์ แต่เปลี่ยนบริบทมาเป็นเกม โดยทำหน้าที่ในการออกแบบเกม ที่รวมทั้งเค้าโครงเรื่อง ตัวละคร ภาพ และการจัดวาง ซึ่งนักออกแบบวิดิโอเกมจะทำงานร่วมกันกับโปรแกรมเมอร์ (Programmer) นักพัฒนาซอฟแวร์ (Developer) และนักวาดภาพหรือนักออกแบบ เพื่อทดสอบการออกแบบภาพที่ปรากฏออกมา และแนวคิดต่าง ๆ ของเกม พร้อมทั้งชี้หรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำเกม

นักออกแบบวิดีโอเกมทำงานหลายขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาวิดีโอเกม โดยอาจแตกแยกย่อยลงไปภายใต้ชื่อตำแหน่งงานนักออกแบบวิดีโอเกม แต่โดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของนักออกแบบวิดีโอเกมจะครอบคลุม ดังนี้

 • ระดมความคิดเกี่ยวกับเกมใหม่ ๆ ที่จะดึงดูดผู้เล่นได้มากขึ้น
 • ร่างแนวคิดของเกมและ storyboard ของเกมโดยรวม
 • พัฒนาตัวละครและโครงเรื่องตาม storyboard ของเกม
 • พัฒนาการเขียน Coding ที่จำเป็นสำหรับเกม
 • จัดเก็บ Code ดังกล่าว และหาจุดบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Code ของเกม
 • ทำงานร่วมกับนักพัฒนา และคนอื่น ๆ ในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อบกพร่องหรือปัญหาเกิดขึ้น
 • มีการให้คำติชมเกี่ยวกับข้อกังวลเกี่ยวกับเกม

ทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักออกแบบวิดีโอเกม

 • ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองทางศิลปะ

ไม่ว่าจะเป็นเกมประเภทใด นักออกแบบวิดีโอเกมจะต้องทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำและมีความสุขอยู่ในโลกที่นักออกแบบสร้างขึ้น ซึ่งการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาจะต้องใช้มุมมองทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์อยู่พอสมควร

 • การบริหารจัดการเวลา

การออกแบบวิดีโอเกมมาพร้อมกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมากมาย และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องส่งมอบงานที่ไม่เพียงตรงประเด็น แต่ยังตรงต่อเวลาด้วย

 • การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

การออกแบบเกมต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในหลายระดับ รวมทั้งต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน สามารถถกเถียงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันหาทางออกร่วมกันได้

 • ความรู้และความชอบ

หากจะเป็นนักออกแบบวิดีโอเกม ก็ต้องมีความชื่นชอบในการเล่นเกมหรือมีประสบการณ์การเล่นเกมอยู่พอสมควร และจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของการเล่นเกมซึ่งจะสะท้อนในงานที่เราออกแบบออกมา

 • ทักษะการเขียนโปรแกรม

แม้ว่าการออกแบบจะมีความสำคัญต่อเรื่องราวและความสนุกของเกม แต่การเขียนโปรแกรมจะกำหนดวิธีที่ผู้เล่นโต้ตอบกับโลกหรือสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้น ซึ่ง Lua และ Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกม

จะทำงานเป็นนักออกแบบวิดีโอเกมต้องจบสายใด?

การที่จะมาทำงานเป็นนักออกแบบวิดีโอเกมได้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องจบมาตรงสาย เพราะอาชีพออกแบบวิดีโอเกมเป็นแนวโน้มอาชีพในอนาคต ดังนั้น การศึกษาในอดีตอาจไม่ได้รองรับอาชีพในอนาคตเท่าที่ควร โดยคนที่สนใจอาจมีทางเลือกที่จะเดินตามสายอาชีพนี้ ดังนี้

1. ปริญญาตรี

การเรียนปริญญาตรีด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดูจะใกล้เคียงกับการเป็นนักออกแบบวิดีโอเกมมากที่สุด เพราะการเรียนสายพัฒนาซอฟต์แวร์จะทำให้เรามีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล พื้นฐานของซอฟต์แวร์ การพัฒนาเว็บไซต์ User Experience (UX) และ User Interface (UI) เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะมีความสำคัญเมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

2. เรียนเพิ่มเติม

ในการที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทนักออกแบบวิดีโอเกม คุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟแวร์ การเขียน Coding โดยจะต้องเข้าใจการทำงานของเหล่าโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาด้วย ดังนั้น หากใครที่ไม่ได้จบตรงสายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มา ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะสมัยนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะอื่น ๆ  ที่จำเป็นในสายอาชีพนี้ได้ เช่น Coding ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม 

รายได้ของอาชีพนักออกแบบวิดีโอเกม

ในประเทศไทยรายได้เฉลี่ยของนักออกแบบวิดีโอเกม จะอยู่ที่ประมาณ 25,000 - 100,000 บาทต่อเดือน โดยจะเพิ่มขึ้นตามทักษะ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อาชีพนักออกแบบวิดีโอเกมในต่างประเทศ (อ้างอิงตามรายงานของ PayScales) ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ $67,000 ต่อปี หรือประมาณเดือนละ 200,000 บาทเลยทีเดียว(อัตราแลกเปลี่ยน $1 ต่อ 36 บาท)

สรุป (Key Takeaway)

จะเห็นได้ว่าอาชีพนักออกแบบวิดีโอเกมเป็นอาชีพในอนาคตที่ได้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูง และพัฒนาความรู้ความสามารถในหลายด้าน โดยทำงานด้วยเทคโนโลยีที่เป็นแนวโน้มที่กำลังมาในอนาคตอันใกล้ หากใครมีความสนใจที่จะมองหาอาชีพในอนาคต ก็อาจวางแผนในการเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในอาชีพนี้ ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์กันได้เลย

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่
Starfish Future Labz

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

อาหารกล่องทำขายง่ายๆ สไตล์มนุษย์หอพัก คอนโด

มีพื้นที่จำกัด แต่ไม่ใช่ข้อจำกัดในการสร้างรายได้ แถมใช้เวลาไม่นาน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากก็สามารถทำหารกล่องอร่อยๆได้แล้วตามสไตล์มนุษ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อาหารกล่องทำขายง่ายๆ สไตล์มนุษย์หอพัก คอนโด
Starfish Academy

อาหารกล่องทำขายง่ายๆ สไตล์มนุษย์หอพัก คอนโด

Starfish Academy

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
278 views • 1 ปีที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1019 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
EP:3 Chef’s Table Eat & EDUCATE โลกเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยน เตรียมอาชีพให้เด็กยังไงในอนาคต
30:01
Starfish Labz

EP:3 Chef’s Table Eat & EDUCATE โลกเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยน เตรียมอาชีพให้เด็กยังไงในอนาคต

Starfish Labz
755 views • 8 เดือนที่แล้ว
EP:3 Chef’s Table Eat & EDUCATE โลกเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยน เตรียมอาชีพให้เด็กยังไงในอนาคต
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
02:49
Starfish Academy

ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?

Starfish Academy
50 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?