Dog Walker อาชีพใหม่ สร้างรายได้

Starfish Academy
Starfish Academy 3970 views • 1 ปีที่แล้ว
Dog Walker อาชีพใหม่ สร้างรายได้

Dog Walker  หรือ อาชีพรับจ้างพาสุนัขเดิน เป็นอีกอาชีพหนึ่งทีได้รับความนิยมมากเฉลี่ยรายได้ต่อการพาสุนัขเดิน 1 รอบ หรือ 1 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 400 - 500 บาทเลยทีเดียว และเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เนื่องจากชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันบางครั้งทำให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของ Dog Walker 

งานโดยทั่วไป Dog Walker ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้:

 1. จัดให้มีการออกกำลังกายสำหรับสุนัขของลูกค้า (โดยปกติจะเพิ่มครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง)
 2. เก็บ และกำจัดมูลสุนัขระหว่างเดินเล่น
 3. ตรวจสอบอาหาร และน้ำของสุนัข เพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอต่อความต้องการของสุนัขหลังจากเดินเล่น
 4. แจ้งเจ้าของ และติดตามการดูแลของสัตวแพทย์ สำหรับสุนัขที่ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บภายใต้การดูแล

Dog Walker ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสุนัขให้กับลูกค้า ในระหว่างการเดิน ด้วยเหตุนี้มักจะให้ลูกค้ากรอกเอกสาร รายชื่อ ข้อมูลติดต่อ ของสัตว์แพทย์และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับสุนัข เช่น อายุ  สายพันธุ์  น้ำหนัก  เงื่อนไขทางการแพทย์และยาปัจจุบัน

คุณสมบัติของ  Dog Walker 

 • การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรในการเป็น Dog Walker
 • ประสบการณ์: ประสบการณ์การทำงานกับสุนัข เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานนี้ Dog Walker ต้องคุ้นเคยกับพฤติกรรมของสุนัข การดูแลขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างดี
 • การฝึกอบรมและการทดสอบ: บริษัท หรือบริการที่ให้บริการเดินจูงสุนัขบางแห่งกำหนดให้ผู้เดินของพวกเขา ต้องผ่านการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยตนเองเพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครมีความรู้ และทักษะในการพาสุนัขเดิน และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น คนอื่น ๆ อาจต้องใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมสั้น ๆ

ทักษะและสมรรถนะของ Dog Walker

 1. ความเห็นอกเห็นใจ: ต้องปฏิบัติต่อสุนัขที่เราพาเดินด้วยความเอาใจใส่ ความเมตตา
 2. ความอดทน: เป็นกุญแจสำคัญในการทำงานกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องคุ้นเคยกันเป็นครั้งแรก
 3. ทักษะการบริการลูกค้า: ต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจ หากต้องการให้พวกเขาเลือกเราสำหรับการดูแลสุนัขเป็นประจำ
 4. ความน่าเชื่อถือ: ลูกค้าต้องสามารถไว้วางใจในตัวเราได้ ต้องรักษาเวลาสำหรับการเดิน ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 5. ความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง: ต้องสามารถรับมือกับสุนัขตัวใหญ่ได้หากจำเป็น และควบคุมสายจูงได้หากสุนัขดึง โดยต้องสามารถยืนได้และเดินได้ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที

อาชีพ Dog Walker มีหลายคนที่ทำกันเป็นงานประจำ ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น เพราะกำลังเรียนอยู่บ้าง หรือต้องการทำงานอิสระที่มีรายได้สูง แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน การพาสุนัขไปเดินครั้งละ 3-6 ตัว ใน 1 ชม เดินวันละ 2 รอบต่อวัน รายได้ดีงามมาก สิ่งที่จูงใจ ทำให้มีหลายคนทำกันเป็นงานประจำเพราะ เค้าทำงานกันวันละแค่ 2-3 ชม ต่อวัน ทำให้มีเวลาเหลือทำงานอื่น หรือไปเรียนหนังสือ ทำการบ้านกันได้

นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่ใกล้เคียงกันเช่น Dog Sitter คือ คนที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงน้องหมาในช่วงเวลาที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน ซึ่งต้องทำหน้าที่ให้อาหารในแต่ละวันแทนเจ้าของ มาเยี่ยมเยือนนั่งเล่นด้วย หรือพาไปเดินเล่น ระหว่างช่วงเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ และในบางกรณี ซึ่งก็แล้วแต่การตกลงร่วมกัน เป็นต้น

แหล่งที่มา  

www.thebalancecareers.com/dog-walker-125593

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่
Starfish Future Labz

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท
Starfish Future Labz

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy

Related Videos

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
106 views • 5 เดือนที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
307 views • 5 เดือนที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
02:49
Starfish Academy

ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?

Starfish Academy
38 views • 1 ปีที่แล้ว
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27
Starfish Academy

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
147 views • 1 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้