Dog Walker อาชีพใหม่ สร้างรายได้

Starfish Academy
Starfish Academy 9097 views • 3 ปีที่แล้ว
Dog Walker อาชีพใหม่ สร้างรายได้

Dog Walker  หรือ อาชีพรับจ้างพาสุนัขเดิน เป็นอีกอาชีพหนึ่งทีได้รับความนิยมมากเฉลี่ยรายได้ต่อการพาสุนัขเดิน 1 รอบ หรือ 1 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 400 - 500 บาทเลยทีเดียว และเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เนื่องจากชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันบางครั้งทำให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของ Dog Walker 

งานโดยทั่วไป Dog Walker ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้:

 1. จัดให้มีการออกกำลังกายสำหรับสุนัขของลูกค้า (โดยปกติจะเพิ่มครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง)
 2. เก็บ และกำจัดมูลสุนัขระหว่างเดินเล่น
 3. ตรวจสอบอาหาร และน้ำของสุนัข เพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอต่อความต้องการของสุนัขหลังจากเดินเล่น
 4. แจ้งเจ้าของ และติดตามการดูแลของสัตวแพทย์ สำหรับสุนัขที่ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บภายใต้การดูแล

Dog Walker ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสุนัขให้กับลูกค้า ในระหว่างการเดิน ด้วยเหตุนี้มักจะให้ลูกค้ากรอกเอกสาร รายชื่อ ข้อมูลติดต่อ ของสัตว์แพทย์และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับสุนัข เช่น อายุ  สายพันธุ์  น้ำหนัก  เงื่อนไขทางการแพทย์และยาปัจจุบัน

คุณสมบัติของ  Dog Walker 

 • การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรในการเป็น Dog Walker
 • ประสบการณ์: ประสบการณ์การทำงานกับสุนัข เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานนี้ Dog Walker ต้องคุ้นเคยกับพฤติกรรมของสุนัข การดูแลขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างดี
 • การฝึกอบรมและการทดสอบ: บริษัท หรือบริการที่ให้บริการเดินจูงสุนัขบางแห่งกำหนดให้ผู้เดินของพวกเขา ต้องผ่านการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยตนเองเพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครมีความรู้ และทักษะในการพาสุนัขเดิน และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น คนอื่น ๆ อาจต้องใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมสั้น ๆ

ทักษะและสมรรถนะของ Dog Walker

 1. ความเห็นอกเห็นใจ: ต้องปฏิบัติต่อสุนัขที่เราพาเดินด้วยความเอาใจใส่ ความเมตตา
 2. ความอดทน: เป็นกุญแจสำคัญในการทำงานกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องคุ้นเคยกันเป็นครั้งแรก
 3. ทักษะการบริการลูกค้า: ต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจ หากต้องการให้พวกเขาเลือกเราสำหรับการดูแลสุนัขเป็นประจำ
 4. ความน่าเชื่อถือ: ลูกค้าต้องสามารถไว้วางใจในตัวเราได้ ต้องรักษาเวลาสำหรับการเดิน ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 5. ความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง: ต้องสามารถรับมือกับสุนัขตัวใหญ่ได้หากจำเป็น และควบคุมสายจูงได้หากสุนัขดึง โดยต้องสามารถยืนได้และเดินได้ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที

อาชีพ Dog Walker มีหลายคนที่ทำกันเป็นงานประจำ ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น เพราะกำลังเรียนอยู่บ้าง หรือต้องการทำงานอิสระที่มีรายได้สูง แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน การพาสุนัขไปเดินครั้งละ 3-6 ตัว ใน 1 ชม เดินวันละ 2 รอบต่อวัน รายได้ดีงามมาก สิ่งที่จูงใจ ทำให้มีหลายคนทำกันเป็นงานประจำเพราะ เค้าทำงานกันวันละแค่ 2-3 ชม ต่อวัน ทำให้มีเวลาเหลือทำงานอื่น หรือไปเรียนหนังสือ ทำการบ้านกันได้

นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่ใกล้เคียงกันเช่น Dog Sitter คือ คนที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงน้องหมาในช่วงเวลาที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน ซึ่งต้องทำหน้าที่ให้อาหารในแต่ละวันแทนเจ้าของ มาเยี่ยมเยือนนั่งเล่นด้วย หรือพาไปเดินเล่น ระหว่างช่วงเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ และในบางกรณี ซึ่งก็แล้วแต่การตกลงร่วมกัน เป็นต้น

แหล่งที่มา  

www.thebalancecareers.com/dog-walker-125593

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

เชื่อว่าหลายๆ คนอยากสร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบและถนัด และนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเอง แต่ปัญหาของแต่ละคนอยู่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่
Starfish Future Labz

ทำสิ่งที่ชอบ สร้างอาชีพที่ใช่

Starfish Future Labz
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

อาหารกล่องทำขายง่ายๆ สไตล์มนุษย์หอพัก คอนโด

มีพื้นที่จำกัด แต่ไม่ใช่ข้อจำกัดในการสร้างรายได้ แถมใช้เวลาไม่นาน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากก็สามารถทำหารกล่องอร่อยๆได้แล้วตามสไตล์มนุษ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อาหารกล่องทำขายง่ายๆ สไตล์มนุษย์หอพัก คอนโด
Starfish Academy

อาหารกล่องทำขายง่ายๆ สไตล์มนุษย์หอพัก คอนโด

Starfish Academy

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
05:51
Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "

Starfish Academy
278 views • 2 ปีที่แล้ว
ตั้งเป้าหมายสู่เส้นทาง "นักจิตวิทยา "
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1064 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
02:49
Starfish Academy

ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?

Starfish Academy
52 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอบคำถามคาใจ? ที่ "แม่ค้ามือใหม่" อยากรู้?
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27
Starfish Academy

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
249 views • 3 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้