32 results for "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้"

"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์
03:20

"ครูอิ้ม" ครูวิทยฯ กับ การสอนบัลเลต์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
781 views 1 ปีที่แล้ว
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
03:38

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
629 views 1 ปีที่แล้ว
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
03:03

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
Starfish Academy
185 views 1 ปีที่แล้ว
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน
03:18

เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
118 views 1 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
04:55

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
Starfish Academy
312 views 1 ปีที่แล้ว
"Music Movement"
04:40

"Music Movement"

Starfish Academy
Starfish Academy
151 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
Starfish Academy
885 views 1 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
Starfish Academy
213 views 1 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
Starfish Academy
892 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:57

Lesson idea คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
Starfish Academy
245 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Messengers
03:53

Lesson Idea ทีม Messengers

Starfish Academy
Starfish Academy
58 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย
04:46

Lesson Idea คุณภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย

Starfish Academy
Starfish Academy
103 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
211 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์
05:01

Lesson Idea คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
Starfish Academy
142 views 1 ปีที่แล้ว
how to คุณอิสยาห์ กองเงิน
04:59

how to คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
Starfish Academy
228 views 1 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
03:55

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
Starfish Academy
1102 views 1 ปีที่แล้ว