Hashtag ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

38 results for "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้"

กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
22 views • 3 วันที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA
03:25
Starfish Academy

สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA

Starfish Academy
94 views • 2 เดือนที่แล้ว
สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดเกณฑ์ PA
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
03:14
Starfish Academy

3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3

Starfish Academy
26 views • 2 เดือนที่แล้ว
3 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสร้างครู Creator Teacher Hero Season 3
ครูที่ปรึกษา
03:51
Starfish Academy

ครูที่ปรึกษา

Starfish Academy
228 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูที่ปรึกษา
"ครูแนะแนว"
04:32
Starfish Academy

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
2021 views • 2 ปีที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
Present Starfish Maker
04:24
Starfish Academy

Present Starfish Maker

Starfish Academy
405 views • 3 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27
Starfish Academy

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
483 views • 3 ปีที่แล้ว
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19
Starfish Academy

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
486 views • 3 ปีที่แล้ว
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
บ้านฮักล้านนา
04:49
Starfish Academy

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
523 views • 3 ปีที่แล้ว
บ้านฮักล้านนา
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
03:16
Starfish Academy

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
255 views • 3 ปีที่แล้ว
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
170 views • 3 ปีที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08
Starfish Academy

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
103 views • 3 ปีที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
617 views • 3 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
2386 views • 3 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:52
Starfish Academy

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
12593 views • 3 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51
Starfish Academy

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
561 views • 3 ปีที่แล้ว
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี