Hashtag ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

35 results for "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้"

ครูที่ปรึกษา
03:51
Starfish Academy

ครูที่ปรึกษา

Starfish Academy
164 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูที่ปรึกษา
"ครูแนะแนว"
04:32
Starfish Academy

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
1667 views • 1 ปีที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
Present Starfish Maker
04:24
Starfish Academy

Present Starfish Maker

Starfish Academy
374 views • 2 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27
Starfish Academy

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
303 views • 2 ปีที่แล้ว
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19
Starfish Academy

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
467 views • 2 ปีที่แล้ว
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
บ้านฮักล้านนา
04:49
Starfish Academy

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
461 views • 2 ปีที่แล้ว
บ้านฮักล้านนา
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
03:16
Starfish Academy

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
248 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
121 views • 2 ปีที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08
Starfish Academy

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
91 views • 2 ปีที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
490 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40
Starfish Academy

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
1919 views • 2 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:52
Starfish Academy

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
8895 views • 2 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51
Starfish Academy

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
383 views • 2 ปีที่แล้ว
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
09:53
โรงเรียนรุ่งอรุณ

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
1203 views • 2 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
03:09
Starfish Academy

ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"

Starfish Academy
1647 views • 2 ปีที่แล้ว
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
292 views • 2 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์