34 results for "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้"

"ครูแนะแนว"
04:32

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
Starfish Academy
479 views 3 เดือนที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
Present Starfish Maker
04:24

Present Starfish Maker

Starfish Academy
Starfish Academy
343 views 1 ปีที่แล้ว
Present Starfish Maker
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
Starfish Academy
175 views 1 ปีที่แล้ว
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

บ้านฮักล้านนา
04:49

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
Starfish Academy
433 views 1 ปีที่แล้ว
บ้านฮักล้านนา
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
03:16

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
Starfish Academy
228 views 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
03:53

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
92 views 1 ปีที่แล้ว
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
75 views 1 ปีที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
333 views 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
1146 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
05:53

Project Approach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
3440 views 1 ปีที่แล้ว
Project Approach การสอนแบบโครงงาน
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
09:53

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
807 views 1 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"
03:09

ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"

Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
218 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง