PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

60 views • 1 เดือนที่แล้ว

Starfish Talk แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ในหัวข้อ “วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 19.00-20.00 น.โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้

 1. คุณครูพรรณนิดา เร็วเรียน ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนสัก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. คุณครูกัญญาภัค ชื่นจิตร์ ครูชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสรรพยา สังกัดการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท

โดยมี นายตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่) รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ในบทความนี้ถอดองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

บริบทของหลักสูตรและความรับผิดชอบของสกร. อำเภอ สรรพยา

รับผิดชอบอยู่ 7 ตำบล แบ่งกันเป็นโซนออกเป็น 4 และ 3 ตำบล นักศึกษามีความหลากหลายตั้งแต่อายุ 13-70 ปี ซึ่งระดับชั้นประถม ก็ไม่ได้มีอายุเหมือนประถมศึกษาตามการเรียนปกติ แต่ผู้เรียนจะมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นให้นักศึกษาใฝ่เรียน ใฝ่รู้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอน มีครู 1 คน และรายวิชาเรียนก็จะไม่เหมือนกัน มีหลักในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และนักศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นให้นักศึกษาใฝ่เรียน ใฝ่รู้ด้วยตนเอง

บริบทของหลักสูตรและความรับผิดชอบของสกร. อำเภอ ดอนสัก 

สถานศึกษารองรับนักศึกษาที่ขาดโอกาส เช่น นักศึกษาที่มีปัญหาครอบครัว มีปัญหาทางการเงิน มีปัญหาการเรียนในระบบ เป็นต้น นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย บริบทของผู้เรียนมีลูก และทำงานแล้ว การจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันจะสอนแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีการลงทะเบียนเป็นรายวิชา จัดการเรียนกับครูเป็นรายบุคคล เป็นการเรียนแบบ block course ที่ให้นักศึกษาเลือก มีการพบกลุ่ม คือ การพบครู และเรียนกับครูช่วงเช้า มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองช่วงบ่าย เน้นเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยตนเอง มีการเทียบระดับการศึกษากับอาชีพที่เราทำอยู่ จัดการเรียนรู้เพื่ออาชีพให้กับชาวบ้าน ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนห้องสมุดได้ตลอดเวลา สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้ทุกเมื่อ 

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์วPA ในประเด็นท้าทายหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษในไลน์กลุ่ม

 • ตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้เด็กมาเรียนมากขึ้น
 • ทำประเด็นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในไลน์กลุ่ม (Line Group)
 • จัดการเรียนการสอนในภาคกลางคืน 
 • มีการสอนภาษาอังกฤษโดยการโยนคำศัพท์ทุกวัน และพบว่านักเรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะได้เรียนการเรียนรู้ของเด็กจริง 
 • มีการเรียนรู้แบบแอปพลิเคชั่นออนไลน์ 
 • การใช้สื่อแบบคลิปวิดีโอ และส่งให้เด็กในกลุ่ม และให้เด็กทำใบงาน
 • นำนักเรียนจากทุกตำบลมารวมตัวกันมาสอนในวิชาที่ลงทะเบียนเดียวกัน เพื่อถ่ายทำคลิปการสอน 
 • เพิ่มการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 • การทำ วPA กับการเรียนรู้แบบสกร.มีความง่ายเนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่มนในรูปแบบ Active learning
 • ครูกศน. จะมีวิธีการจัดการเรื่องจิตวิทยาของนักเรียนได้ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์วPA ในประเด็นท้าทายของครูญาหัวข้อ การใช้แหล่งเรียนรู้ และ 5 ขั้นตอน 5E 

 • การใช้เกม Wonder Go 
 • สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 
 • กระตุ้นให้นักเรียนใจมากขึ้น
 • ถามว่ารู้จักแหล่งเรียนรู้ไหนบ้าง และออกมานำเสนอหน้าชั้น
 • ให้ผู้เรียนถามคำถามเพื่อน
 • ให้ผู้เรียนโหวตว่ากลุ่มไหนนำเสนอได้ดีที่สุด 
 • มีการสรุปข้อความคิดร่วมกัน 
 • เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 • มีการประเมินหลังสอน โดยการใช้ google form และบันทึกหลังสอน แต่จะต้องมีการนำเสนอชิ้นงานและใบงานของนักเรียน  

เคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนกศน.

 • รับผิดชอบด้วยตัวเอง
 • ใฝ่เรียนใฝ่รู้
 • ตั้งใจเรียนและศึกษาด้วยตัวเอง 
 • มีความพยายาม ไม่ล้มเลิกกลางคัน 

อยากให้กำลังใจนักเรียนและเพื่อนครูกศน.

 • อยากให้นักศึกษาทุกท่านตั้งใจเรียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทุกคนมีความสามารถ lส่วนคนที่เป็นครูกศน. คือคนที่เข้าใจนักเรียน และเข้าใจวิถีชีวิตของผู้เรียน จะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จ 
 • ให้กำลังใจนักศึกษา เพราะผลมาจากความตั้งใจ และนักศึกษาที่กำลังลังเล ขอให้หันกลับมามุ่งมั่นให้เต็มร้อย ใช้เวลาให้ดีที่สุด เพราะต่อยอดอาชีพในอนาคต เพื่อการอยู่รอด และการเรียนกศน. ไม่ใช่จบแล้วจบเลย มีคนมากมายประสบความสำเร็จจากการเรียนกศน. ได้ เอาวุฒิไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ส่วนครูเอง ก็ให้กำลังใจในการทำวPA แต่เรามีหนทางในการแก้ปัญหาตรงนี้ ซึ่งอาจจะต้องใช้ความเสียสละบ้างในการพบเจอผู้เรียนให้มากขึ้น ลองพิจารณาถึงความต้องการของผู้เรียนและชุมชน แล้วนำมาทำเป็นประเด็นท้าทาย ไม่จำเป็นต้องตั้งประเด็นให้หรูหรา แต่ไกลตัวจากผู้เรียนเกินไป ทุกอย่างสามารถนำไปเป็นประเด็นท้าทายได้หมดหากครูปรับประยุกต์ได้


วิดีโอใกล้เคียง

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

181 views • 2 เดือนที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
01:12:42

PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร

77 views • 2 เดือนที่แล้ว
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

377 views • 3 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
01:06:06

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”

21 views • 1 วันที่แล้ว
วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5546 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3542 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6542 ผู้เรียน