Bullying Space

ในโรงเรียนนอกจากจะมีการ Bully จากเพื่อนแล้ว คุณครูก็อาจเป็นอีกคนหนึ่ง ที่บางครั้งไม่ได้รู้สึกตัวว่ากำลัง Bully เด็กนักเรียนอยู่ อาจจะทาให้เกิดความอับอายภายในห้อง การไปจี้จุดบกพร่องของนักเรียนต่อหน้าเพื่อน หรือทำให้เขาเป็นตัวตลกภายในห้องเรียน โดยที่บางครั้งตัวคุณครูเองก็คิดว่าแค่พูดเล่น แต่คำบางคำที่เราเผลอพูดออกมา มันอาจจะทาร้ายเด็กนักเรียนได้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้ครูระวังคำพูด การกระทำ และเข้าใจนักเรียนมากขึ้น


📌หลังจากที่ได้รับชมวีดีโอนี้แล้วอย่าลืมแบ่งปันไอเดียดีๆนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ด้วยการกด share ผ่าน Facebook ปุ่มด้านบน 📲

📌สามารถเรียนรู้และ ศึกษาเนื้อหาในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ของเรา พร้อมรับเกียรติบัตรได้ที่ https://www.starfishlabz.com/คอร์ส/153-ห้องเรียนที่ป้องกันการ-bully


วิดีโอใกล้เคียง

"ไม้เรียว"
04:31
Starfish Academy

"ไม้เรียว"

Starfish Academy
1213 views • 3 ปีที่แล้ว
"ไม้เรียว"
"ครูแนะแนว"
04:32
Starfish Academy

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
2064 views • 2 ปีที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
215 views • 5 เดือนที่แล้ว
Makerspace Day #1
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
107 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร
Starfish Academy

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Starfish Academy
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเน้นประเมินทักษะการคิด ความสามาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
Starfish Academy

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

Starfish Academy
2631 ผู้เรียน