ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

คอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้การสังเกต และการช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสและไม่ค่อยมีความพร้อม โดยจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการให้ความช่วยเหลือ หรือการเข้าถึงความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม

เรียนรู้เรื่อง เริ่มต้นด้วยความเข้าใจและสังเกตเป็น ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ก่อนที่เราจะให้ความช่วยเหลือหรือการเข้าถึงความต้องการของเด็กนั้น เราต้องรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่เด็กเป็นก่อน และเข้าใจว่าสิ่งนั้น ส่งผลต่อเด็กในเรื่องใดบ้าง และจะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นได้อย่างไร เมื่อทำความเข้าใจแล้ว เราต้องเรียนรู้วิธีเข้าหาเด็ก การปรับอารมณ์ และเพิ่มความสุขให้กับเด็ก นอกจากนี้การช่วยแก้แปัญหาให้กับเด็กๆ การศึกษาพฤติกรรมความรุนแรง และหาวิธีลด หรือปรับพฤติกรรม ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยสิ่งที่เราต้องทำคือเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกันช่วยหาทางออกให้กับเด็กเหล่านั้น

Learning Outcomes

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจและสังเกตเป็น

ดูแลหัวใจเด็กอย่างไร

ในวันที่เด็กท้อ เราช่วยอะไรได้บ้าง

หากเกิดพฤติกรรมแย่ๆ จะทำอย่างไร

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

05.11.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Education Recovery & Learning loss

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจและสังเกตเป็น

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจและสังเกตเป็น

ดูแลหัวใจเด็กอย่างไร

ดูแลหัวใจเด็กอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ดูแลหัวใจเด็กอย่างไร
ในวันที่เด็กท้อ เราช่วยอะไรได้บ้าง

ในวันที่เด็กท้อ เราช่วยอะไรได้บ้าง

หากเกิดพฤติกรรมแย่ๆ จะทำอย่างไร

หากเกิดพฤติกรรมแย่ๆ จะทำอย่างไร