Collaboration Teamwork & Leadership

Collaboration Teamwork & Leadership คือ ทักษะการทำงานร่วมกัน การสร้างทีมเวิร์ค และภาวะผู้นำ เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กๆควรมีติดตัว เพราะว่าในการทำงานร่วมกันเป็นทีมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ครูแพรว ครูประจำวิชาแนะแนว ซึ่งอยากให้ทุกคนในห้องเรียน ได้มีโอกาสได้คุยกัน โดยใช้กิจกรรม Team Building เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ถ้าภายในห้องเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความเข้าใจกันมากขึ้น การตัดสินเพื่อน การล้อเลียน การต่อว่ากัน ความขัดแย้งต่างๆก็จะลดลง


📌หลังจากที่ได้รับชมวีดีโอนี้แล้วอย่าลืมแบ่งปันไอเดียดีๆนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ด้วยการกด share ผ่าน Facebook ปุ่มด้านบน 📲

📌สามารถเรียนรู้และศึกษาเนื้อหาในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ของเรา พร้อมรับเกียรติบัตรได้ที่ https://www.starfishlabz.com/คอร์ส/144-collaborative-classroom-design

วิดีโอใกล้เคียง

Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
973 views • 1 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01
Starfish Academy

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
846 views • 1 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ
24:59
Starfish Academy

ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ

Starfish Academy
5 views • 1 วันที่แล้ว
ทำอย่างไร…เมื่อลูกติดจอ
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32
Starfish Academy

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

Starfish Academy
94 views • 4 เดือนที่แล้ว
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ Active learning ทักษะการเรียนรู้
Collaborative classroom design
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร
นางสาวพรรณปพร จรูญจิตร

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
356 ผู้เรียน

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภายใต้การระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของโลก การพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทาง ...

ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ
เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

Starfish Academy
Starfish Academy
130 ผู้เรียน

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทของครู พฤติกรรม
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
810 ผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning : ABL)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เน้นการเรียนรู้บนฐานชีวิตจริงที่ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยต ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ Active learning
การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca  Based Learning : ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning : ABL)

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
205 ผู้เรียน