Collaboration Teamwork & Leadership

Collaboration Teamwork & Leadership คือ ทักษะการทำงานร่วมกัน การสร้างทีมเวิร์ค และภาวะผู้นำ เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กๆควรมีติดตัว เพราะว่าในการทำงานร่วมกันเป็นทีมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ครูแพรว ครูประจำวิชาแนะแนว ซึ่งอยากให้ทุกคนในห้องเรียน ได้มีโอกาสได้คุยกัน โดยใช้กิจกรรม Team Building เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ถ้าภายในห้องเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความเข้าใจกันมากขึ้น การตัดสินเพื่อน การล้อเลียน การต่อว่ากัน ความขัดแย้งต่างๆก็จะลดลง


📌หลังจากที่ได้รับชมวีดีโอนี้แล้วอย่าลืมแบ่งปันไอเดียดีๆนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ด้วยการกด share ผ่าน Facebook ปุ่มด้านบน 📲

📌สามารถเรียนรู้และศึกษาเนื้อหาในเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ของเรา พร้อมรับเกียรติบัตรได้ที่ https://www.starfishlabz.com/คอร์ส/144-collaborative-classroom-design

วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36
Starfish Academy

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
114 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01
Starfish Academy

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
927 views • 2 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
04:36
Starfish Academy

สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"

Starfish Academy
6153 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
1067 views • 2 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Editor's Top Pick Collection
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Collaborative classroom design
Starfish Academy

Collaborative classroom design

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA
Starfish Academy

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

ภายใต้การระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของโลก การพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทาง ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป
Starfish Academy

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

Starfish Academy