?“Knowledge” isn’t enough to help us survive in the rapidly changing world.
?“Competency Development” aids in the further development of mankind.
?Roong Aroon School assigned 6 competencies for students
such as
Competency 1 – Core Value Awareness
Competency 2 – Critical Thinking
Competency 3 - Communication
Competency 4 - Collaboration
Competency 5 - Creativity
Competency 6 - Citizenship
.
But how do teachers develop those competencies…
…for children to attain those 6?
.
#TeacherAsALearningExpert1
#การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
#ครูหัวใจรุ่งอรุณ
#มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
#RAJOURNEY
#RALS #RALEARNINGSPACE
.
กดติดตามและรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่
Website :
www.roong-aroonfoundation.or.th/ralearningspace
Facebook : RA Learning Space
Youtube : www.youtube.com/channel/UCAub9ljhP-hFlOl8LIyE8Aw

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เทคนิคเริ่มต้นขายของออนไลน์สำหรับนักขายมือใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การรู้จักตนเอง
การรู้จักสังคม

แนะนำเทคนิคสำหรับ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่กำลังหาไอเดียเริ่มต้นขายของออนไลน์ จะเริ่มต้นอย่างไร วิธีหาแหล่งสินค้าแ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้
เทคนิคเริ่มต้นขายของออนไลน์สำหรับนักขายมือใหม่

เทคนิคเริ่มต้นขายของออนไลน์สำหรับนักขายมือใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
76 ผู้เรียน

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Editor's Top Pick Collection • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
การบริหารจัดการตนเอง

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่21 บูรณาการ
Social and cultural awareness classroom
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
Starfish Academy
180 ผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Home-Based Learning • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณากา ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ บทบาทของครู
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction
นางสาวนารถชนก ศรีโท
นางสาวนารถชนก ศรีโท

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

Starfish Academy
Starfish Academy
540 ผู้เรียน

Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

SI เป็นกระบวนการทำงานของสมองเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากการรับความรู้สึกจากร่างกาย การใช้ชีวิตประจำวันต้องอาศัยการปร ...

บูรณาการ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Sensory Integration (SI) ช่วยอะไรกับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
913 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงยุคที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100 กล่าวได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างเป็นพลวัตร ครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับรูปแบบการสอน และเ ...

455 views 09.06.20
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนในสถานศึกษา
ชวนลูกฝึกสมาธิไปกับ “โคริงกะ” การจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น

ชวนลูกฝึกสมาธิไปกับ “โคริงกะ” การจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy

พอได้ยินคำว่า “สมาธิ” เราคงจะนึกถึงการนั่งหลับตา สังเกตลมหายใจเข้า-ออก แต่การฝึกสมาธินั้นไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่ง ๆ เสมอไป ซึ่ง “การจัดดอกไม้” ก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ขยับร่างกายไปพร้อมกับการฝึกสมาธิ แถมได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น บทความนี้จ ...

656 views 13.10.20
ชวนลูกฝึกสมาธิไปกับ “โคริงกะ” การจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น
“กฎจราจร” เรื่องใกล้ตัวของเด็ก ๆ ที่คุณครูต้องสอน

“กฎจราจร” เรื่องใกล้ตัวของเด็ก ๆ ที่คุณครูต้องสอน

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันประชากรในประเทศยังขาดจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีอุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร ให้เราเห็นอยู่ได้ทั่วไปทำให้การเรียนรู้และเข้าใจกฎระเบียบทางจราจรจึงมีความสำคัญอย่างมากกับเด็ก ๆ เพราะในอนาคตเด็ก ๆ จะช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ...

534 views 06.05.20
“กฎจราจร” เรื่องใกล้ตัวของเด็ก ๆ ที่คุณครูต้องสอน