How to ปรับตัวจากมัธยมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

How to ปรับตัวจากมัธยมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

จุดเปลี่ยนครั้งนึงของเด็กวัยเรียน คงเป็นการเปลี่ยนจากเด็กนักเรียนสู่การเป็นนิสิตนักศึกษา การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ใช้ชีวิตในมหาลัยได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดคอร์ส

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนับเป็นช่วงชีวิตที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นอิสระทั้งด้านเวลา การแสดงความคิดเห็น และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าจะมีการเรียนรู้หรือปรับตัวได้มากน้อยเพียงใด เหมือนกับคำโบราณที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” การปรับตัวจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จได้

Learning Outcomes

7 เรื่องที่อาจเปลี่ยนไป เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

3 อาการ ที่วัยรุ่นต้องรับมือเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

15 ทักษะที่วัยรุ่นต้องมี เพื่อความสำเร็จในการเรียนในมหาวิทยาลัย

7 วิธีการปรับตัวเพื่อการเรียนมหาวิทยาลัยให้มีความสุข

4 บทเรียน

7 เรื่องที่อาจเปลี่ยนไป เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

7 เรื่องที่อาจเปลี่ยนไป เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
3 อาการ ที่วัยรุ่นต้องรับมือเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

3 อาการ ที่วัยรุ่นต้องรับมือเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
15 ทักษะที่วัยรุ่นต้องมี เพื่อความสำเร็จในการเรียน ในมหาวิทยาลัย

15 ทักษะที่วัยรุ่นต้องมี เพื่อความสำเร็จในการเรียน ในมหาวิทยาลัย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
7 วิธีการปรับตัวเพื่อการเรียนมหาวิทยาลัยให้มีความสุข

7 วิธีการปรับตัวเพื่อการเรียนมหาวิทยาลัยให้มีความสุข

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ