Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์โรค COVID-19 ในตอนนี้ ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงาน แต่ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น Starfish Labz ยังคงเดินหน้า สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านการทำงานในระบบออนไลน์ เพื่อผลิตสื่อวิดีโอรวมไปถึงคอร์สและบทความต่างๆเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป ...
ครูเจน ครูรุ่นใหม่ ที่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเทอมแรกของการเป็นครู ครูเจนมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะนำการสอนแบบ Active Learning เข้ามาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ Thinking Based Learning กระตุ้นให้นักเรียน คิดเป็นลำดับขั้น และสามารถพิจารณาประเด็นได้รอบด้าน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกคิด เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครูเจนและนักเรียน เปลี่ยนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน น่าเบื่อให้มีแต่ความสนุก

วิดีโอใกล้เคียง

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
01:23
Starfish Academy

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
442 views • 1 ปีที่แล้ว
วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01
Starfish Academy

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
830 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Design Thinking กับวิชา IS
06:38
Starfish Academy

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
812 views • 2 ปีที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
393 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Home School
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

การงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องรับประทานอาหารบาง ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1630 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด) ชวนคุณครูมาร่วมสร้าง Mindset ใหม่ๆ พร้อมหาไอเดียการตั้งคำถาม เพื่อสอนเด็กให้มีวิธีคิดและทำอย่างไรให้เ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ครูสอน KIDS (คิด)
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็น ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
Home School
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1387 ผู้เรียน