Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์โรค COVID-19 ในตอนนี้ ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้ชีวิตและการทำงาน แต่ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น Starfish Labz ยังคงเดินหน้า สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านการทำงานในระบบออนไลน์ เพื่อผลิตสื่อวิดีโอรวมไปถึงคอร์สและบทความต่างๆเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป ...
ครูเจน ครูรุ่นใหม่ ที่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเทอมแรกของการเป็นครู ครูเจนมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะนำการสอนแบบ Active Learning เข้ามาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ Thinking Based Learning กระตุ้นให้นักเรียน คิดเป็นลำดับขั้น และสามารถพิจารณาประเด็นได้รอบด้าน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกคิด เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครูเจนและนักเรียน เปลี่ยนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน น่าเบื่อให้มีแต่ความสนุก

วิดีโอใกล้เคียง

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01
Starfish Academy

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
839 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
Design Thinking กับวิชา IS
06:38
Starfish Academy

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
821 views • 2 ปีที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04
Starfish Academy

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
408 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
01:23
Starfish Academy

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
458 views • 1 ปีที่แล้ว
วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

ในปัจจุบันทุกคนต้องกักตัวที่บ้านเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ขาดแคลนอาหาร การปลูกผักแบบไร้ดินจึงเป็น ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ปลูกผักไร้ดิน กินเองที่บ้าน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์)

โรงเรียนบ้านปลาดาว
Home School
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1440 ผู้เรียน
Home School
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

การงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องรับประทานอาหารบาง ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนบ้านปลาดาว

เมนูถนอมอาหารสำหรับสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1686 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด) ชวนคุณครูมาร่วมสร้าง Mindset ใหม่ๆ พร้อมหาไอเดียการตั้งคำถาม เพื่อสอนเด็กให้มีวิธีคิดและทำอย่างไรให้เ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ครูสอน KIDS (คิด)
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง