Whole School Tranform : การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

362 views

#รุ่งอรุณ&อาศรมศิลป์ รวมพลังร่วมสร้างภาพใหม่การศึกษาไทย
#TEPForum2019 #ภาพใหม่การศึกษาไทย : New Education Landscape
#โรงเรียน #การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ “Whole School Transform”