สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy

การเลี้ยงลูก การสอนลูก ให้รับมือกับคนแปลกหน้า การสอนด้วยการบอก การเล่า อาจจะยังไม่เพียงพอ เมื่อลูกเจอสถานการณ์จริง แล้วเราจะทำอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่...