Starfish Education จัดกิจกรรม Thank You Party Online โรงเรียนในโครงการพัฒนาตนเอง (TSQP)

6 เดือนที่แล้ว
224 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education จัดกิจกรรม Thank You Party Online โรงเรียนในโครงการพัฒนาตนเอง (TSQP)

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2565 Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทรเฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมด้วยทีมโค้ชจัดกิจกรรม Thank You Party Online เพื่อขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง พร้อมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  

ถึงแม้โครงการจะจบไปแล้ว ทาง Starfish Education ยังยินดีให้คำปรึกษาโรงเรียนตามช่องทางของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมต่อไป 

นางจีระนันท์ กันป้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่ให้โอกาสโรงเรียนได้ทำกิจกรรมโครงการดีๆ ร่วมกัน ขอบคุณทีมโค้ชที่คอยใหคำปรึกษาแนะนำดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนมาก 

นอกจากนี้คุณครู ชนันท์ธิดา ครู โรงเรียนวัดบ้านม้า (สพป.ลำพูนเขต1) ได้เป็นตัวแทนของครูโรงเรียนในโครงการ กล่าวขอบคุณมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่มีตัวแทนโค้ชให้ความรู้ต่างๆ คอยสนับสนุนช่วยพัฒนาทักษะครูอย่างต่อเนื่อง 

Starfish ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Starfish Makerspace เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้เรียน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education

31.03.23